محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • دوشنبه 30 تیر 1399 09:58
 • كد: 1163

فهرست قراردادهای سازمان های وابسته 1400

فهرست قراردادهای سازمان آرامستان هاي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان پارک ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان پايانه هاي مسافربري شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان حمل و نقل بار شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان خدمات موتوري شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان میادین میوه و تره بار و ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان زيباسازي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان قطار شهري اصفهان و حومه را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان عمران شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان مديريت پسماند شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.

فهرست قراردادهای سازمان نوسازي و بهسازي شهرداري اصفهان را با کليک روي لينک مربوطه مشاهده کنيد.