محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • پنجشنبه 22 اردیبهشت 1401 10:08
 • كد: 1187

گزارش هیات مدیره و مجامع سازمان ها و شرکت های تابعه

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان آرامستان ها اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان زیباسازی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان عمران اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان پارک ها اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان مدیریت پسماند اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان پایانه های مسافربری اینجا را کلیک کنید.

جهت مشاهده صورت جلسه شورای سازمان خدمات موتوری اینجا را کلیک کنید.