محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 14:46

معاونت خدمات شهري

 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگي و نظارت بر گسترش زیرساخت‌ها و فراهم آوردن وسايل و امكانات موردنیاز براي رشد و توسعه خدمات شهري
 • سازمان‌دهی مناسب و کارآمد در جهت تحقق اهداف خدمات شهری
 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگي و نظارت بر اجراي برنامه‌های ارتقاي مشاركت، حمايت و همكاري شهروندان در امور خدمات شهري
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي برنامه­هاي كاهش تصدي­گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور خدمات شهري
 • ارتقاء سطح بهداشت و محیط‌زیست شهري در حيطه وظايف شهرداري
 • برنامه‌ریزی و نظارت جهت حفظ، ايجاد و توسعه فضاي سبز در راستای تحقق توسعه پایدار شهر اصفهان
 • برنامه‌ریزی جهت توسعه سبز بام‌ها و فضاهاي سبز عمودي در شهر اصفهان
 • سیاست‌گذاری به‌منظور استفاده بهينه از منابع آبي موردنیاز و گسترش استفاده مجدد از پس­آب‌ها و بازچرخاني آن
 • برنامه‌ریزی جهت ارائه بهينه و عادلانه خدمات شهري در سطح شهر
 • مدیریت پسماند شهر اصفهان
 • نظارت بر فعالیت‌های زيباسازي شهري
 • برنامه‌ریزی به‌منظور افزايش كيفيت محیط‌زیست شهر اصفهان در حيطه وظايف و فعالیت‌های شهرداري
 • برنامه‌ریزی جهت ايجاد، نگهداري و توسعه كمربند سبز شهر اصفهان
 • برنامه­ریزی در جهت ساماندهی مادی‌ها، انهار و مسیل‌های شهر و هماهنگي در جهت آماده‌سازی و استفاده بهينه از آن‌ها
 • برنامه‌ریزی جهت کاهش، پیشگیری و رفع تخلفات شهري
 • نظارت بر حسن انجام امور وظايف شهرداري ارتباط با بندهاي ذيل ماده 55 قانون شهرداری‌ها (مرتبط با خدمات شهري) و صدور دستورات لازم در هر يک از زمینه‌های مذکور
 • نظارت برگردش امور کمیسیون‌های ذی‌ربط در امور اجرايي شهر از قبيل کميسيون بند 20 ماده 55، کميسيون ايمني اماکن عمومي و ستادهاي اجرائي خدمات شهري
 • برنامه‌ریزی جهت تأمین آرامستان‌های موردنیاز
 • برنامه­ریزی جهت تأمین ایمنی در شهر اصفهان
 • برنامه­ریزی و سازمان‌دهی ستاد تسهیلات سفر بر اساس اختیارات تفویض شده
 • جانشینی مدیریت بحران بر اساس اختیارات تفویض شده
 • برنامه‌ریزی به‌منظور بهبود سیستم‌ها و شاخص‌های مرتبط با مديريت بحران
 • برنامه‌ریزی و تهيه و تدوين ضوابط امور خدمات شهری و ابلاغ به مناطق
 • استقرار و اجرای نظام نگهداری و تعمیرات بهره­ور در تأسیسات شهری
 • راهبری،هدایت و نظارت بر حسن انتظام وگردش امور سازمان‌های وابسته مربوط ازلحاظ نيل به اهداف پیش‌بینی‌شده در اساسنامه مربوطه و ارزیابی عملکرد آن‌ها
 • برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار پروژه­ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار
 • انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذی­صلاح در حد اختیارات تفویض شده
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران
 • ارزیابی پیمانکاران مربوطه
  گروه بحران
 • پيگيري و هماهنگي امور بحران در سطح شهرداري
 • برنامه‌ریزی به‌منظور بهبود شاخص­هاي مرتبط با مديريت بحران
 • استقرار و جاری‌سازی نظام جامع اطلاعات و ارتباطات مديريت بحران
 • برنامه‌ریزی و اعمال مديريت بحران اجتماع‌محور و نهادگرا از طريق نهادسازی محلي و توانمندسازی قابليت واكنش اضطراري و سازمان‌دهی تجهيز تشکل‌های محل‌های
 • پايش پايداري و تاب­آوري شهر در مقابل بحران­هاي طبيعي و حوادث
 • توسعه اقدامات و روش‌های پيشگيرانه و خطر محور در مقابل رويكرد بحران محوري
 • شناسايي و تهيه بانك اطلاعاتي در خصوص امكانات و تجهيزات موجود در شهرداری‌ها جهت استفاده در شرايط بحران
 • پيگيري ايجاد مراكز امن براي اداره شهر در شرايط بحران
 • همكاري در انجام هماهنگي و برنامه‌ریزی­های لازم به‌منظور ارتقا كمي و كيفي ماشین‌آلات و لوازم و تجهيزات موجود قابل‌استفاده در شرايط بحران
 •  شناسايي و تهيه بانك اطلاعاتي در خصوص محل و موقعيت زمینه‌ای خالي و قابل‌استفاده در شرايط بحران جهت اسكان موقت، ايجاد بيمارستان صحرايي
 •  برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و كوشش در جهت استفاده بهينه از منابع.
 •  مديريت و نيروي انساني، امور امدادي و خدمات ايمني در سطح شهرداري
 • پيگيري و نظارت بر اجراي قوانين مربوط به ايمني در امور نظارت بر ساخت‌وسازها در شهرداری‌ها و ...
 • همكاري و پيگيري ایمن‌سازی شبکه‌های معابر، مسير رودخانه‌ها و …
 • آموزش و بالا بردن سطح دانش و افكار عمومي در خصوص عکس‌العمل در بحران
 •  تعيين نحوه ارتباطات در مواقع بحران و تفكيك وظايف واحدهاي امدادرسانی و انجام رزمایش‌های عملياتي سالانه در محدوده شهرداري
 • تعيين روش‌های مداخله در بحران در حوزه شهرداري
 • پيگيري امور مربوط به مديريت پدافند غیرعامل

مديريت بهينه سازي و نگهداري و تعميرات تاسیسات شهری

 • برنامه‌ریزی ايجاد سيستم نگهداري و تعميرات تأسیسات شهري به‌ویژه نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه و نظارت بر اجرای آن
 • تهیه شناسنامه، نقشه فني وضع موجود تجهیزات و تأسیسات شهری وابسته به شهرداری و ایجاد بانک اطلاعاتی و بروز رسانی دائم آن
 • شناسایی و ارزیابی پیمانکاران نگهداري و تعميرات تجهيزات و تأسیسات شهري
 • برنامه­ریزی و اعلام نياز جهت بهینه­سازی سیستم‌های روشنایی مربوط به شهرداری (پارک‌ها و پروژه­ها)
 • برنامه­ریزی و اعلام نياز جهت بهینه‌سازی تجهیزات و تأسیسات شهری
 • بررسي و ارائه طرح‌های مربوط به گسترش و نوسازي تأسیسات و تجهيزات شهري
 • نظارت بر نصب و تأمین نیازمندی‌های مربوط به كليه دستگاه‌ها و تأسیسات و تجهيزات شهري
 • بررسي و تحقيق در خصوص علل خرابي تأسیسات و تجهيزات شهري و ارائه راهكارهاي راهبردي براي رفع آن‌ها
 • نظارت بر امور بهره­برداري از تأسیسات و تجهيزات شهري
 • اعلام نياز جهت طراحي فني بهینه‌سازی تجهیزات، تأسیسات شهری و سیستم‌های روشنایی با بهره­گیری از فناوری­های جدید
 • تائید و پيگيري دريافت طرح‌های بهینه‌سازی طراحی‌شده و اقدام به اجرا
 • پیگیری ایجاد شبکه تأسیسات هوشمند و زیرساخت‌های موردنیاز آن
 • نظارت بر ارائه خدمات پشتيباني و فني پیمانکاران
 • ممیزی انرژی تأسیسات و ساختمان‌های شهرداری
 • برنامه‌ریزی و ايجاد سيستم در راستاي مصرف بهينه انرژی در تأسیسات شهري و شهرداری اصفهان
 • تدوین دستورالعمل‌های بهینه‌سازی مصرف انرژی
 • نظارت بر نمونه‌سازی تجهیزات و مبلمان شهری موردنیاز شهرداری
 • ارائه نظرات کارشناسی در زمان طراحی تأسیسات و روشنايي پروژه­های شهرداری به‌ویژه طراحی فاز دو پروژه­ها
 • همکاری در ایمن‌سازی فضاهای بازی کودکان
 • همکاری در اجراي عمليات خدمات نگهداري و تعمیرات تأسیسات ساختمان‌های شهرداري
 • ساماندهي دکل‌های مخابراتي در سطح شهر اصفهان
 • برنامه‌ریزی تهيه قطعات يدكي موردنیاز

اداره تاسيسات

 • بررسي دستور کار، صورت‌جلسه، صورت‌وضعیت‌های (امور تأسیساتی و مكانيكي و الكتريكي) مشاوران و پيمانكاران و اعلام نظر
 • همكاري در ارائه اطلاعات و ارزيابي سالانه عملكرد كمي و كيفي مشاوران و پيمانكاران
 •  رسيدگي و بازبيني طرح‌های مشاوران (تأسیسات مكانيكي و الكتريكي) و ارائه گزارش
 •  بررسي و تطبيق كارهاي اجرايي با نقشه‌هاي مصوب مربوط (امور تأسیسات مكانيكي و الكتريكي)
 •  تهيه و تدوين و استاندارد نمودن مجموعه برنامه‌هاي جزئي‌تر شده نقشه‌هاي الكتريكي، الكترونيكي، مكانيكي و تأسیساتی و همسان‌سازی‌ها
 •  بررسي پيشنهاد ارائه‌شده از سوي مشاور و تائید تجهيزات مورد نياز (كمي و كيفي و در رابطه با امور تأسیساتی و مكانيكي و الكتريكي)
 •  تهيه و تدوين برنامه نگهداري و تعميرات و نوسازي وسايل مربوط به تأسیسات مكانيكي به همراه برآورد هزينه لازم
 • انجام تحقيقات و بررسی‌های علمي و فني در زمینۀ تأسیسات مكانيكي و الكتريكي
 • ارائه نقطه نظرات كارشناسي بر روي طرح‌ها و نقشه­هاي فني تأسیسات پروژه­ها قبل از تائید فاز دو كميته فني.

اداره بهينه سازي مصرف انرژي

 • مميزي بهنگام بر روي كليه مصارف و محافظت از سير مصرف انرژي و مميزي دوره اي تاسيسات و تجهيزات متعلق به شهرداري
 • تعيين راهكار هاي مورد نياز در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي و آب در پروژه هاي موجود
 • تعيين سياست هاي لازم در خصوص استفاده از انرژي  و آب در پروژه هاي جديد الاحداث
 •  سياست گذاري تعيين مشخصات فني جهت خريد اشتراك و يا انشعابات انرژي
 • تعيين و تبيين روشهاي مورد نياز در بكارگيري انرژي هاي تجديد پذير

اداره كل پيشگيري و رفع تخلفات شهري

 • شناسایی و تدوین مصادیق تخلفات شهری و تهیه دستورالعمل برای برخورد با آن‌ها
 • برنامه‌ریزی و هماهنگي جهت فرهنگ­سازي و اطلاع‌رسانی در خصوص تخلفات شهري و آموزه‌های شهروندي
 • برنامه‌ریزی و نظارت جهت پيشگيري و رفع تخلفات شهري كه اهم آن عبارت‌اند از:

سد معبر (سد معبر صنوف، خودروهاي دوره‌گرد و ثابت، دست‌فروشی و فعالیت‌های غيرمجاز خياباني، کارتن‌خوابی، برپائي چادر سطح پارک‌ها و معابر، ريختن مصالح و يا نخاله­هاي ساختماني هنگام تعميرات يا ساخت‌وساز در مسير مردم، ايجاد موانع فيزيكي ثابت و غيرثابت و غيرمجاز و فاقد اصول ايمني در معابر و پياده­روها، دكه­هاي غيرمجاز، حفاری‌های غيرمجاز و فاقد اصول ايمني، خودروهاي فرسوده و اسقاطي رهاشده، توقف يا پارك وسيله نقليه در مكان­هاي نامناسب در پياده­روها)

 • تخلفات ساختماني (ساخت‌وسازی‌های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه، تغيير کاربری‌ها، تبديل و تفکیک‌های غيرمجاز، خاک‌برداری و گودبرداري­هاي بدون مجوز و فاقد ايمني لازم، انجام ساخت‌وساز بدون رعايت اصول ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)
 • تخلفات ضايعات و نخاله­هاي ساختماني (تخليه ضايعات و نخاله­هاي ساختماني در محل‌های غيرمجاز و سطح شهر، فعاليت­ خودروهاي حمل نخاله و ضايعات ساختماني بدون رعايت مقررات، فعاليت غیرمجاز گاري­ها و خودروهاي جمع­آوري پسماند)
  • نازيبايي و تبليغات شهري غيرمجاز (دیوارنویسی‌ها و نصب برچسب و الصاق آگهي در محل‌های غيرمجاز، پخش آگهي و تراكت در میدان‌ها و چهارراه­ها و معابر، نصب پلاكارد بدون مجوز و يا پارچه نوشته به‌صورت افقي در معابر و پياده­روها، نصب تابلوهاي تجاري و صنفي برخلاف مقررات، نصب داربست­هاي فلزي برخلاف مقررات، سايبان­هاي غيرمجاز، تخلفات مرتبط با نورپردازي فروشگاه­ها)
  • مشاغل مزاحم
  • ايجاد خطر
  • زمینه‌ای باير و بناهاي مخروبه و نیمه‌تمام بلاتكليف و راكد
  • تكدي­گري و فعاليت­ كودكان خياباني
  • ساير تخلفات شهري (ايراد خسارت به كليه اموال عمومي متعلق به شهرداري، قطع اشجار و خسارت به فضاي سبز و انهار، احداث پل‌های غيرمجاز، ماهيگيري به‌وسیله تور در رودخانه، كليد به دست‌ها، ذبح گوسفندان در محل‌های غيرمجاز، نصب بدون مجوز تجهيزات و آنتن­هاي مخابراتي و تأسیسات آب، برق، گاز، تلفن و امثالهم، دفن اموات در محل‌های غيرمجاز، فعاليت آمبولانس­هاي غيرقانوني، استقرار كارگران جوياي كار در محل‌های غيرمجاز، جلوگيري از شستشو تعويض روغن توسط خودروها و يا موتورسیکلت‌ها در معابر عمومي، ايجاد سد معبر توسط کامیون‌ها، كمپرسي، وانت‌بارها، بيل مكانيكي، لودر و ... كه اقدام به پارك خود در كنار معابر می‌نمایند، عرضه‌کنندگان خوراكي از قبيل لوبيا گرم، بلال و ... در سطح پارک‌ها و موارد غير همچون عرضه بادكنك، توپ، وسايل بازي در سطح پارک‌ها و يا معابر.)
 • هماهنگی جهت پيگيري و پشتيباني انتظامي از انجام برخي از مأموریت‌های شهرداري در مواقع لزوم
  •  هماهنگی اعزام مأمور انتظامي به واحدهاي شهرداري
  • حفظ و حراست از تأسیسات و اماكن مربوط به شهرداري
 • هماهنگی جهت پيگيري و پشتيباني قضايي و امور اجرائيات شهرداري
  • معرفي متخلفين از مقررات شهرداري به دادگاه‌ها و مراجع ذی‌ربط
  • نظارت بر ابلاغ و اجراي احكام صادره از سوی مراجع ذيصلاح
 • ساماندهی کارگران مستقر در میادین
 • جلب مشاركت درون‌سازمانی و برون‌سازمانی در خصوص پيشگيري و رفع تخلفات شهري و اجراي احكام
 • جمع­آوري و اطلاع‌رسانی قوانين، مقررات و ضوابط، بخشنامه‌ها، مصوبات مربوطه به واحدهای ذی‌ربط
 • هماهنگي و اقدام و اتخاذ تدابير لازم براي اجراي آراء و دستورات مقام قضايي تا حصول نتيجه و اعلام گزارش اقدامات انجام‌شده به مسؤولین مربوطه
 • پيگيري ابلاغ اوراق قانوني به اشخاص تعیین‌شده و يا بستگان آن‌ها
 • پيگيري تنظيم اعلاميه قانوني و الصاق آن در صورت نبودن و يا امتناع بستگان از دريافت اوراق قانوني و دعوت آن‌ها به مراجع ذيصلاح
 • انجام مكاتبات لازم و ارجاع كار به مراجع انتظامي در صورت لزوم و تعقيب موضوع تا حصول نتيجه
 • مراقبت در حسن اجراي صحيح قوانين و مقررات و خطي مشی‌های تعیین‌شده در خصوص كليه امور مربوط به ابلاغ و اجرا

اداره كل هماهنگي و نظارت بر خدمات شهري

 • برنامه‌ریزی، هماهنگي و نظارت بر امور مربوط به خدمات شهري (ايمني و آتش‌نشانی، پارک‌ها و فضاي سبز، مادی‌ها و انهار، ساماندهي مشاغل شهري، بحران و پيشگيري از حوادث غیرمترقبه، مديريت پسماند و ...)
 • پیشنهاد ضوابط، لوايح، دستورالعمل‌های اجرايي فني موردنیاز در حوزه معاونت خدمات شهري
 • مشاركت در ستادهاي مرتبط به ارائه خدمات گردشگري در حوزه‌های مختلف
 • تهيه و تنظيم پیش‌نویس بودجه معاونت خدمات شهري
 • همكاري در تهيه پیش‌نویس بودجه سازمان‌های ذی‌ربط
 • هماهنگي و نظارت بر گسترش زیرساخت‌ها و فراهم آوردن وسايل و امكانات موردنیاز براي رشد و توسعه خدمات شهري
 • جذب و ارتقاي مشاركت، حمايت و همكاري شهروندان در امور حوزه خدمات شهري
 • انجام تشريفات قانوني انتخاب پيمانكاران متخصص و حرفه‌ای در امور خدمات شهري
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران
 • ارزیابی عملکرد پیمانکار
 • نظارت کمي و کيفي بر نحوه عملکرد پيمانکاران و رسيدگي به صورت‌وضعیت آن‌ها
 • برنامه‌ریزی و هماهنگي براي كاهش تصدي­گري­ها و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور خدمات شهري

اداره هماهنگي و نظارت خدمات شهري

 • برنامه ريزي و هماهنگي امور مربوط به شناسايي، پاكسازي ، لايروبي و نگهداري و حفظ کليه ماديها و مسيلهاي شهر با هماهنگي واحدهاي ذيربط در شهرداري و ساير سازمانها و ارگانهاي اجرائي شهرداري
 • مشاركت در ستادهاي متشكله در زمينه ارائه خدمات رفاهي به مسافرين و توريستهاي شهر و پيگيري اجرائي وظائف شهرداري در اين خصوص
 • نظارت در حسن انتظام امور جمع‌آوري و معدوم نمودن حيوانات موذي و ولگرد
 • برنامه ريزي و پيگيري انجام خدمات شهري خاص كه به تنهائي در مناطق شهرداري و ساير سازمانها و واحدهاي تابعه امكان پذير نبوده و مستلزم اقدامات اجرائي يكسان و همزمان بصورت متمركز و هماهنگ در سطح شهر است نظير(ستاد شهر سالم)
 • برنامه ريزي به منظور آمادگي جهت مقابله با حوادث غيرمترقبه ونظارت براكيپ هاي مورد نظر درشهرداريهاي مناطق
 • برنامه ريزي و نظارت در حسن انتظام امور جمع‌آوري، حمل، پردازش و دفع بهينه پسماندها و ساير ضايعات شهري در سطح شهر و تدوين ضوابط مربوطه
 • تهيه وتدوين طرحهاي لازم جهت بهينه كردن امور خدمات رساني به شهروندان
 • نظارت کمي و کيفي بر نحوه عملکرد کار پيمانکاران و همچنين رسيدگي به صورت وضعيت عملکرد ايشان در مواقع ضروري

اداره هماهنگي و نظارت بر فضاي سبز و انهار

 • برنامه‌ریزی جهت احداث و توسعه فضاي سبز در سطح شهر (پارك، رفيوژهاي فضاي سبز در خیابان‌ها و انهار)
 • نظارت بر برنامه‌ریزی جهت مبارزه شيميايي، بيولوژيكي و فيزيكي علیه آفات و بیماری‌های گياهي
 • عضويت در كميته صدور مجوز قطع درخت در زمین­هايي كه مالكيت آن توسط متقاضي مشخص باشد با هماهنگي سازمان پارک‌ها
 • كنترل و نظارت بر چگونگی روشنايي پارک‌ها و فضاهاي سبز و تأسیسات فضاي سبز
 • نظارت بر كليه امور پيمانكاران فضاي سبز
 • همكاري در برنامه‌ریزی جهت حذف علف‌های هرز، سرزني و چمن‌زنی فضای سبز سطح شهر، حذف پاجوش‌ها و تنه‌جوش‌ها
 • نظارت بر تعويض گل‌های فصل، آرايش و فرم دهي `پرچين­ها
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر توسعه شبكه آب‌رسانی و حفر چاه و اصلاح سيستم لوله‌کشی و استقرار روش‌های جديد در امور آبياري و آب‌رسانی
 • مشاركت در تدوين نظام‌های ارزيابي براي بازديدهاي دوره‌ای
 • جلب مشاركت عمومي، تشکل‌های مردمي و ناظران خصوصي در زمینهٔ نظارت بر فضاي سبز و انهار
 • نظارت بر ایمن‌سازی فضاي سبز اطراف کارگاه‌های ساخت‌وساز شهري
 • برنامه‌ریزی و هماهنگي براي ارائه مناسب‌ترین روش‌های آبياري و ديگر استانداردهاي فضاي سبز شهري
 • شناسايي منابع آبي پايدار و تعيين آب مورد نياز گياهان فضاي سبز
 • مشاركت در تدوين طرح جامع انهار منطبق با ساير طرح‌های توسعه شهري و افزايش كارايي انهار
 • پيگيري در خصوص رهاسازی آب در مادی‌ها
 • شركت در كميته انهار و پيگيري مصوبات آن و اجراي ساماندهي مادی‌ها
 • شركت در كميته فني سازمان پارک‌ها و فضاي سبز
 • بازديد و نظارت بر حفظ، نظافت و لايروبي مادی‌های سطح شهر
 • نظارت بر كليه امور رودخانه ازجمله نظافت، ساززني و لايروبي