محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 14:40

معاونت حمل و نقل و ترافيك

 • تهیه و بازنگری مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافیک شهر اصفهان و تدوين نظام سیاست‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و پيگيري تصويب آن
 • برنامه‌ریزی در جهت انسان‌محور نمودن هرچه بيشتر نظام حمل‌ونقل ترافيك شهر اصفهان
 • سیاست‌گذاری و برنامه­ريزي به‌منظور ارتقاي جايگاه عابران پياده و معلولان در ترددهاي شهري
 • سیاست‌گذاری‌های منسجم و كارآمد به‌منظور ترغيب شهروندان به بهره­گيري از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومي و افزايش سهم حمل‌ونقل عمومي در سفرهاي درون‌شهری
 • برنامه­ریزی در جهت ایجاد و توسعه و بهبود شبكه معابر و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهری
 • پیشنهاد اجرای طرح‌های ترافیکی
 • برنامه‌ریزی جهت ارتقاء ایمني حمل‌ونقل غیر موتوری و عابر پیاده
 • هماهنگی امور واحدهاي مرتبط با حمل‌ونقل شهري
 • برنامه­ریزی جهت بهبود و روان‌سازی عبور و مرور در شهر، افزايش ضريب ايمني سفر و كاهش زمان سفرهاي درون‌شهری.
 • برنامه‌ریزی جهت بهبود مديريت، استانداردسازی و ارتقاء کیفیت و ايجاد تنوع و نوآوري در سامانه‌های حمل‌ونقل درون‌شهری و ناوگان حمل‌ونقل عمومی شهر
 • نظارت بر بهره‌برداري مطلوب از كليه سیستم‌های حمل‌ونقل عمومي موجود و بهبود كيفيت و توزيع متناسب خدمات در سطح شهر.
 • نظارت بر تدوين مقررات و ضوابط لازم در زمینهٔ نظام جابجايي مسافر و بار در شهر
 • مدیریت، بهینه‌سازی و یکپارچه‌سازی سیستم‌های حمل‌ونقل بار و مسافر و برنامه‌ریزی جهت بالا بردن کارایی، ظرفيت معابر و ناوگان موجود حمل‌ونقل شهري.
 • شركت در جلسات و کمیسیون‌های مربوط و انتقال نظرات شهرداري
 • پیشنهاد نرخ خدمات در حوزه­های حمل‌ونقل و ترافیک
 • برنامه‌ریزی جهت كنترل و كاهش آلودگي­های محيطي ناشي از دودزايي وسايل نقليه موتوري
 • برنامه‌ریزی و ساماندهي ترافيك و ايمن‌سازي معابر و تقاطع‌ها
 • پیگیری اخذ اعتبارات ملی پروژه‌هاي مربوط به حوزه حمل‌ونقل و ترافيك
 • برنامه‌ریزی در جهت ارتقاء فرهنگ حمل‌ونقل و ترافیک
 • استقرار و اجرای نظام نگهداری و تعمیرات بهره­ور در تجهیزات حمل‌ونقل و ترافیک
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي برنامه­هاي كاهش تصدي­گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور حمل‌ونقل و ترافیک
 • توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) در برنامه‌ریزی و کنترل ترافیک
 • راهبری، هدایت و نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان‌های وابسته مربوط ازلحاظ نيل به اهداف پیش‌بینی‌شده در اساسنامه مربوطه و ارزیابی عملکرد آن‌ها
 • برنامه‌ریزی جهت تأمین اعتبار پروژه­ها و اجرای بهنگام تشریفات قانونی انتخاب پیمانکار
 • انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذی­صلاح در حد اختیارات تفویض شده
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران
 • ارزیابی پیمانکاران مربوطه

اداره پيمان و قراردادها

 • اقدام جهت برگزاري مناقصات
 • ارزيابي پيمانكاران و مشاوران قبل و در حين اجراي پيمان
 • تنظيم قراردادهاي پروژه‌هاي ترافيكي و پيگيري جهت ابلاغ به پيمانکاران و مشاوران
 • پيگيري امور لازم در مورد اتمام قراردادها و آزاد کردن ضمانت‌نامه‌ها و سپرده‌های مربوط پروژه‌ها
 • كنترل آناليز قيمت به‌منظور ارائه به كميسيون مناقصه و مزايده
 • پيگيري مراحل پرداخت پیش‌پرداخت پس از تائید، صورت‌وضعیت‌ها (صدور روكش)، انجام مراحل تحويل موقت و تحويل قطعي
 • بررسي علل تاخيرات
 • ايجاد هماهنگي وحدت رويه بين مناطق و ستاد در خصوص امور مربوط به پيمان

اداره كل امور اجرايي ترافيك

 • صدور بخش­نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرايي موردنیاز جهت اجراي پروژه­هاي ترافيكي مناطق
 • هماهنگي­هاي درون و برون‌سازمانی در خصوص اجرای طرح‌های ترافيكي
 • هماهنگي باراهنمایی و رانندگي جهت اقدامات مشترك
 • نظارت بر اجراي طرح‌های ترافيكي
 • شركت در جلسات و کمیته‌های تخصصي مربوط
 • برنامه‌ریزی و پیگیری و هماهنگی جهت رفع نقاط حادثه‌خیز در سطح شهر و معرفي به‌منظور تهيه طرح‌های اصلاحي
 • نظارت و هماهنگي بر عملكرد معاونين و مسؤولین ترافيكی مناطق در جهت اجراي هرچه‌ بهتر پروژه‌های ترافيكي و بهبود سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی و تسهیلات ترافیکی
 • ارزيابي پيمانكاران و انتخاب پيمانكاران موردنیاز
 • انجام تشریفات قانونی انعقاد قرارداد با پیمانکاران مرتبط
 • برآورد مالی پروژه‌های ترافیکی و ابلاغ به مناطق
 • پیگیری تأمین اعتبار اجرای پروژه­های ترافیکی در سطح مناطق
 • اولویت‌بندی اجرای پروژه‌های ترافیکی در سطح مناطق
 • کنترل پروژه پروژه‌های ترافیکی
 • رسیدگی مجدد و تائید نهایی صورت‌وضعیت پیمانکاران مرتبط
 • نظارت بر عملکرد پیمانکاران ترافیکی
 • نظارت ترافيکي بر انجام حفاری‌ها و کارهاي عمراني سطح شهر
 • تجزیه‌وتحلیل پروژه‌ها و طرح‌های ترافيكي اجراشده در سطح مناطق شهرداري و پيشنهاد اصلاح آن در مواقع لزوم
 • یکپارچه‌سازی، ساماندهي و بازنگري تابلوها و علائم راهنمايي و رانندگي
 • بررسي، ارزيابي و ارائه مشورت به مناطق در خصوص تهیه طرح‌های ترافيكي موردنیاز
 • نظارت بر عملکرد سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل و ترافیک و پیگیری انجام اقدامات اصلاحی در صورت نیاز
 • نظارت بر نصب و استقرار تجهيزات الكتريكي حمل‌ونقل
 • نظارت بر عمليات مربوط به تعمير و تنظيم تجهيزات الكتريكي حمل‌ونقل
 • سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای طرح‌های ترافیکی در مواقع خاص اعم از ایام نوروز، مهرماه (بازگشایی مدارس) و ...
 • بررسی و تائید طرح‌های هندسی و ایمنی (تابلوها و علائم ترافیکی، تجهیزات ترافیکی)
 • نگهداري و تعمير تجهيزات ترافيكي سطح شهر
 • بررسي شكايات، پیشنهاد‌های و نيازهاي شهروندان، سازمان‌ها، مناطق، راهنمايي و رانندگي، سازمان ترافيك و ... درزمینه‌های تسهيلات و تجهيزات حمل‌ونقل و ترافيك
 • پیش­بینی و پیشنهاد بودجه‌های موردنیاز مناطق جهت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های ترافیکی

دفتر مطالعات و برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك شهري

 • بررسي و پيشنهاد سیاست‌های كلان حمل‌ونقل ترافيك
 • همكاري در تدوين بودجه سالانه با توجه به سیاست‌های حوزه معاونت
 •  بررسي و تهيه محدوده­هاي ترافيكي به‌منظور بهبود عبور و مرور در شهر با توجه به تراكم و احتياجات فعلي و آتي با توجه به مطالعات انجام‌شده
 • برنامه‌ریزی جهت انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافيك و بازنگري آن در مواقع لزوم
 • بررسي مسائل مربوط به عبور و مرور در طرح‌های جامع و تفصيلي شهر اصفهان
 • برنامه‌ریزی در جهت به‌کارگیری سیستم‌های متنوع و تركيبي حمل‌ونقل عمومي
 • برنامه‌ریزی جهت یکپارچه‌سازی هر چه بيشتر سیستم‌های حمل‌ونقل و ترافيك
 • انجام مطالعات و تهيه اسناد پشتيبان در خصوص اجراي طرح‌های ترافيكي
 • ارزيابي فني، اقتصادي و زیست‌محیطی پروژه‌های حمل‌ونقل و ترافيك
 • تهيه برنامه توسعه مسيرها و ایستگاه‌های حمل‌ونقل موتوري و غير موتوري
 • تجزیه‌وتحلیل سیستم‌های حمل‌ونقل و ترافيك موجود و ارائه پيشنهادهاي ارتقاء بهره­وري
 • تهيه برنامه­هاي کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حمل‌ونقل و ترافيك
 • تهيه دستورالعمل‌های لازم براي اجراي پروژه‌هاي مختلف ترافيكي
 • همكاري در ارزيابي و انتخاب مشاوران ترافيكي
 • بررسي و تائيد يا رد پیشنهاد‌های و طرح‌های علمي تحقيقاتي درزمینهٔ حمل‌ونقل
 • تعامل با مشاورين ترافيكي و نظارت كامل بر حسن انجام كار آن‌ها
 • پيگيري جهت فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ ترافيكي مردم از طريق كميته فرهنگ شهروندي
 • نظارت بر پروژه‌های تحقيقاتي ارائه‌شده توسط دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي
 • تهيه برنامه اولويت­بندي اجرايي شبكه معابر اصلي، تقاطع‌های غير هم‌سطح، احداث پارکینگ‌های عمومي
 • تهيه بانك اطلاعاتي جامع از خصوصيات شبكه‌هاي حمل‌ونقل، تسهيلات موجود
 • ارائه و انجام برنامه آماربرداری‌های موردنیاز براي پروژه‌های حمل‌ونقلي
 • شركت در جلسات فني مربوطه
 • شناسايي مشكلات ناشي از کاربری‌های عمده جاذب ترافيك و برنامه‌ریزی جهت رفع اين مشكلات
 • هماهنگي و همكاري در انجام پروژه‌های مطالعاتي سازمان‌های مرتبط
 • بررسي معضلات ترافيكي مناطق با توجه به درخواست‌های مردمي و ارائه راهكارهاي كاربردي و عملياتي جهت رفع آن
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران و مشاوران
 • ارزیابی پیمانکاران مربوطه

گروه مطالعات حمل و نقل و ترافيك شهري

 • برنامه‌ریزی پيگيري انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافيك
 • پيگيري و تهيه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حمل‌ونقل و ترافيك
 • پيگيري دريافت و زمینه‌سازی اجرايي سیاست‌های کلان‌شهر به‌طور جامع از وزارت كشور، سازمان‌های فرادستي، مشاور و... .
 • تأمین و تغذيه اطلاعاتي مشاورين ترافيكي و نظارت كامل به حسن انجام كار آن‌ها
 • فرهنگ‌سازی و ارتقاء فرهنگ ترافيكي مردم از طريق كميته فرهنگ شهروندي با ارائه آموزش به شیوه‌های مختلف تبليغي، نمايشي و ... با همكاري كميته فرهنگ شهروندي
 • نظارت بر پروژه‌های تحقيقاتي ارائه‌شده توسط دانشگاه‌ها و مراكز تحقيقاتي
 • بررسي و تائيد يا رد پیشنهاد‌های و طرح‌های علمي تحقيقاتي در زمینۀ حمل‌ونقل
 • همكاري در تدوين بودجه سالانه با توجه به سیاست‌های حوزه معاونت
 • پيگيري جهت شناسايي مشكلات ناشي از کاربری‌های عمده جاذب ترافيك و برنامه‌ریزی جهت رفع اين مشكلات
 • بررسي و اعلام نظر در خصوص متن قرارداد تهیه‌شده براي پروژه‌های مطالعاتي و شرح خدمات دريافتي از مشاور
 • برنامه‌ریزی انجام مطالعات جامع حمل‌ونقل و ترافيك
 • انجام تحقيقات و بررسي در زمینۀ رنگ‌های ترافيكي، ماشین‌آلات خط‌کشی و آیتم‌های جديد و جايگزين علائم و تجهيزات ترافيكي
 • آماربرداری‌های مورد نياز براي پروژه‌های حمل‌ونقلي
 • تهيه مستندات مربوط به روند گردش كار پروژه‌های مطالعاتي به‌منظور استفاده در سيستم جامع گردش كار پروژه‌ها
 • تحويل گيري گزارش و نتايج پروژه‌های مطالعاتي حمل‌ونقل و ترافيك

گروه برنامه ريزي حمل و نقل و ترافيك شهري

 • همكاري در تهيه برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت حمل‌ونقل و ترافيك
 • سیاست‌گذاری و اولویت‌بندی اجراي طرح‌های حمل‌ونقل و توسعه شبكه معابر
 • نظارت بر تهيه ضوابط، دستورالعمل‌ها و استانداردهاي موردنياز در زمینهٔ حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی حمل‌ونقل
 • پيگيري و انجام امكان‌سنجي استفاده از سیستم‌های حمل‌ونقل عمومي
 • بررسي و مديريت عرضه و تقاضاي سفر درون‌شهری
 • بررسي و تصمیم‌گیری و اعلام نظر در خصوص برنامه‌های تهیه‌شده توسط كارشناسان و تهيه گزارش‌های مربوط
 • رسيدگي به معضلات ترافيكي با توجه به درخواست‌های مردمي

اداره هوشمندسازي ترافيك

 • شناسایی سیستم‌های هوشمند كنترل ترافيك موجود در سطح شهر و تهيه اطلاعات موردنياز در خصوص سیستم‌های مذكور (توزيع مكاني – نحوه عملكرد)
 • نظارت بر اجراي مراحل مختلف تهيه و نصب سیستم‌های هوشمند در سطح شهر
 • نظارت بر  نحوه عملكرد سیستم‌های هوشمند به‌منظور اصلاح معايب موجود
 • نظارت و بررسي عملکرد، جانمایی و اجرای دوربین‌های ثبت تخلف
 • نظارت بر عملکرد، جانمایی و اجرای دوربین‌های ثبت تخلف سرعت
 • نظارت بر عملکرد، جانمایی و اجرای تابلوهای متغیر خبری
 • نظارت بر اجرای سیستم‌های هوشمند تقاطع‌های سطح معابر
 • نظارت بر اجرای بودجه سیستم‌های هوشمند حمل‌ونقل و ترافيك
 • نظارت بر تعميرات و بروز رساندن تجهیزات هوشمند ترافیکی

اداره حمل و نقل همگاني

 • نظارت بر عملکرد وضعیت موجود سیستم‌های حمل‌ونقل عمومي
 • نظارت بر اجرای سیستم AVL
 • نظارت بر انجام كليه طرح‌های اجرائي مرتبط با حمل‌ونقل عمومي (اعم از مطالعات و اجرائي)
 • نظارت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های حمل‌ونقل عمومي در سطح شهر و پيگيري جهت دريافت گزارش اقدامات آن‌ها
 • انجام بازديدهاي دوره­اي از تجهيزات و امكانات سازمان‌های حمل‌ونقل عمومی
 • تهیه گزارش‌های عملکرد دوره­ای از وضعیت سیستم‌های حمل‌ونقل عمومی
 • نظارت بر اجرای بودجه حمل‌ونقل عمومي
 • بررسی مشکلات پایانه‌های درون‌شهری موجود و ارائه پیشنهاد‌های جدید
 • نظارت بر اجرای امور مرتبط با تسهیلات حمل‌ونقل شهری اعم از پارکینگ‌ها و ...

مديريت مركز كنترل ترافيك و نظارت تصويري

 • مدیریت لحظه‌ای ترافیک
 • همكاري در مديريت بحران
 • پشتيباني از سازمان‌های مرتبط
 • كنترل پيشرفته ترافيك
 • ايجاد يك سيستم نظارت تصويري جهت پوشش ترافيك منطقه‌ای.
 • تسهيل خدمات فوریت‌های شهري
 • ايجاد و حفظ اعتماد عمومي به مديريت يكپارچه ترافيك
 • گسترش و ارتقا سيستم كنترل چراغ‌هاي راهنمايي
 • توسعه و گسترش سيستم هوشمند يكپارچه كنترل چراغ‌هاي راهنمايي.
 • نگهداري و توسعه سيستم­هاي نظارت تصويري
 • نگهداري و توسعه تجهيزات ترافيكي
 • پشتيباني داده‌های ترافيكي
 • اجراي مربوط به مديريت يكپارچه ترافيك بر اساس مطالعات و سیاست‌های معاونت حمل‌ونقل و ترافيك
 • مديريت تابلوهاي متغير خبري
 • انجام اطلاع‌رسانی‌های لازم جهت بهبود ترافيك با روش‌های پيشرفته و مختلف
 • مديريت ترافيك تقاطع‌ها
 • مديريت وقايع اثرگذار بر ترافيك