محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 14:52

معاونت برنامه ريزي و توسعه سرمايه انساني

 • طراحي و تهيه برنامه‌های كلي شهرداري اعم از اداري، مالي، اجرايي، خدماتي، عمراني، اقتصادي و غيره در قالب برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت
 • تهيه بودجه، متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفريغ بودجه ساليانه شهرداري و تطبيق با برنامه‌های مصوب و سیاست‌های شهرداري
 • نظارت مستمر بر اجراي بودجه
 • نظارت بر انجام برنامه­هاي پژوهشي
 • نظارت بر نیازسنجی­های عمومی و تخصصی
 • تعامل مؤثر با مراكز علمی و پژوهشی، دانشگاهی و تحقيقاتي
 • برنامه‌ریزی جهت ايجاد پايگاه اطلاعاتي مرتبط با برنامه­ريزي­هاي شهري و شهرداري
 • تهیه و استقرار نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد شهرداری
 • پیاده‌سازی نظام مدیریت و کنترل پروژه
 • برنامه‌ریزی توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در شهرداري اصفهان
 • زمینه‌سازی تحقق شهرداری الکترونیک
 • نظارت بر قراردادهاي نرم­افزاري و سخت‌افزاری شهرداري اصفهان
 • برنامه­ریزی در جهت ایجاد و توسعه اطلاعات مکانمند
 • برنامه‌ریزی امور مربوط به سیستم‌های اطلاعاتي و تجزیه‌وتحلیل آمار و اطلاعات مرتبط با شهرداري
 • تهیه آمارنامه شهر به‌صورت سالیانه
 • برنامه‌ریزی جهت تحول و تعالي سازماني شهرداري جهت دستيابي به سرآمدي و ارتقاء بهره‌وری در شهرداري اصفهان
 • ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم درزمینهٔ بهبود روش‌های انجام کار
 • طراحي و بازنگري ساختار سازماني شهرداري و سازمان‌های وابسته بر اساس نيازهاي شهرداري
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر اجراي برنامه­هاي كاهش تصدي­گري و افزايش مشاركت بخش خصوصي در امور شهرداری
 • برنامه‌ریزی جهت پیاده‌سازی و به‌کارگیری سیستم‌های نوين مديريتي در مجموعه شهرداري
 • نظارت بر تهيه، طراحي و پیاده‌سازی و بروز رساني نظام جامع آموزشي براي مديران و کارکنان شهرداري
 • نماينده شهردار در جلسات شوراي اسلامي شهر بر اساس اختیارات تفویض شده
 • نظارت بر اجراي دقيق آئین‌نامه‌ها و قانون استخدام كشوري، آئین‌نامه استخدامي شهرداری‌ها و قانون كار و تأمین اجتماعي و غيره
 • استقرار روش‌های کارآمد و بهینه در خصوص جذب، نگهداشت و انفصال سرمایه­های انساني
 • همكاري در تهيه و تدوين تشكيلات تفصيلي شهرداری و اجرای تشكيلات تفصيلي مصوب
 • ایجاد نظام کارآمد حقوق و مزایای کارکنان شهرداری اصفهان
 • نظارت بر برنامه‌ریزی امور رفاهي كاركنان شهرداري
 • مديريت بهينه منابع در اختيار شهرداري
 • پشتيباني تمامي منابع مورد نياز كليه بخش هاي شهرداري به منظور تسهيل در تحقق اهداف شهرداري

دفتر برنامه ريزي و بودجه

 • تهيه برنامه­هاي میان‌مدت و بلندمدت شهرداري اصفهان
 • نظارت بر فرآيند تدوين، اجراي برنامه
 • ارزيابي اجراي برنامه مصوب
 • اولویت‌بندی و زمان‌بندی اجراي پروژه‌های مصوب و كنترل پروژه­ها
 • آسیب‌شناسی اجراي برنامه مصوب
 • تهيه و تدوين شاخص‌های اختصاصي و معيارهاي ارزيابي عملكرد شهرداري اصفهان
 • نظارت بر اجراي دستورالعمل‌های ارزيابي عملكرد و تكميل فرم‌های مربوط و تهيه مستندات لازم
 • همكاري و هماهنگي با شوراي (يا كميته) تحول اداري دستگاه به‌منظور تعيين و تائيد امتيازات در رابطه با ارزيابي عملكرد واحدها
 • تهيه و تنظيم بودجه
 • بررسي و تهيه و تنظيم اصلاح و متمم بودجه
 • برآورد كليه منابع درآمد بالقوه و بالفعل شهرداري و پيشنهاد نحوه تخصيص آن‌ها به فعالیت‌های مختلف
 • بررسي و تائید تعهد اعتبار پروژه­ها در موارد لزوم
 • نظارت بر حسن اجراي بودجه مصوب
 • پیاده‌سازی سیستم‌های نوين بودجه­ريزي اعم از بودجه­ريزي عملياتي
 • نظارت و پيگيري انجام مطالعات پژوهشي شهري، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي
 • برنامه‌ریزی جهت ايجاد و به‌کارگیری نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان
 • نيازسنجي پروژه­هاي پژوهشي و تحقيقاتي شهرداري
 • مشاوره در تدوين برنامه‌های اقتصادي، اجتماعي و مالي
 • تعامل و برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي
 • مديريت شكل­گيري اتاق‌های فكر موضوعي موردنیاز شهرداري
 • اجراي نيازسنجي و نظرسنجی علمي و تخصصي
 • حمايت مؤثر و كارآمد از پایان‌نامه‌های مقاطع تكميلي دانشگاهي
 • ارزيابي و انتخاب مشاوران ذيصلاح پژوهشي و تحقيقاتي
 • نظارت بر حسن انجام پروژه­هاي تحقيقاتي و پژوهشي و پيگيري تحویل‌گیری نتايج آن
 • برنامه‌ریزی جهت كاربست نتايج پروژه­هاي تحقيقاتي و پژوهشي در شهرداري
 • برنامه ريزي و اجراي امور مديريت دانش
 • نظارت و كنترل و بروز آوري برنامه­هاي تدوين‌شده آماري
 • نظارت بر گرداوري و پشتيباني اطلاعاتي و آماری از حوزه‌های مختلف شهرداري از طريق ارائه گزارش‌های تحليلي از عملکرد حوزه‌های مختلف
 • نظارت بر تهيه گزارش‌هاي تحليلي آماري به‌منظور تصميم‌سازي‌هاي مديريتي

گروه برنامه ريزي و ارزيابي عملكرد

 • ايجاد تعامل جهت هماهنگي و همسويي بين برنامه واحدهاي وظیفه‌ای با برنامه‌های کلان ‌شهرداري
 • قانونمند نمودن فرآيند تدوين و بازنگري برنامه‌ها و بهره‌گیری نتايج حاصل از آن
 • تدوين و اجراي برنامه­هاي میان‌مدت و بلندمدت شهرداري اصفهان
 • ارزيابي مستمر فرآيند تدوين، اجرا و به‌کارگیری نتايج برنامه‌ها و طرح‌های مطالعات برنامه‌ریزی
 • انطباق فرآيندهاي تنظيم برنامه‌های عملياتي با برنامه استراتژيك شهرداري
 • آسیب‌شناسی اجراي برنامه مصوب
 • ارزیابی برنامه راهبردی و عملیاتی شهرداری
 • تدوین شاخص‌ها( پیامدی،  کنترل و ارزیابی )جهت سنجش اهداف کلان و خرد برنامه راهبردی
 • تهیه طرح‌های آماری مورد نیاز برای سنجش شاخص‌ها
 • جمع‌آوری داده‌های شاخص‌ها
 • همکاری با سایر نهادهای شهری در جهت سنجش شاخص‌های پیامدی
 • تعیین میزان اثرگذاری و سطح دخالت شهرداری در شاخص‌های پیامدی
 • ارائه گزارشات تحلیلی برای هر یک از شاخص‌ها
 • ارائه گزارشات دوره‌ای بر مبنای ارزیابی عملکرد واحدهای سازمانی در سطوح مختلف سازمان

اداره آمار و تحليل اطلاعات

 • پياده‌سازي نظام جامع آماري در شهرداري اصفهان و سازمان‌هاي وابسته و نظارت بر به‌کارگيري كارآمد آن
 • تعامل با مركز آمار و سازمان‌هاي ذي‌ربط جهت تهيه آمار و اطلاعات موردنياز
 • نظارت بر تهيه گزارش‌هاي تحليلي آماري به‌منظور تصميم‌سازي‌هاي مديريتي
 • برنامه‌ریزی به‌منظور ايجاد بانك اطلاعاتي آماری جامع، به‌روز و كارآمد شهرداري و سازمان‌های وابسته
 • نظارت بر تهيه طرح‌های آماری مورد نياز
 • تهيه آمارنامه شهر اصفهان و آمارنامه‌های تخصصي
 • تهيه اطلس­هاي آماری مورد نياز
 • تهيه گزارش‌های تحليلي آماری به‌منظور تصمیم‌سازی‌های مديريتي
 • جمع‌آوری اطلاعات آماری
 • طراحي نظام گردش آمار و اطلاعات در شهرداري، مناطق و سازمان‌های وابسته و پيگيري بروز آوری و اصلاح آن
 • نظارت بر گرداوري و پشتيباني اطلاعاتي و آماری از حوزه‌های مختلف شهرداري از طريق ارائه گزارش‌های تحليلي از عملکرد حوزه‌های مختلف
 • تأمین اطلاعات آماری مورد نياز پيمانكاران و دانشجويان طرح‌های پژوهشي
 • نظارت و كنترل و بروز آوري برنامه­هاي تدوين‌شده آماري

اداره بودجه 

 • تهيه و تنظيم بودجه سالانه، اصلاح بودجه و متمم بودجه، تفريغ بودجه
 • تهيه و تنظيم بخشنامه بودجه سالانه
 • پیگیری برآورد سقف بودجه سال آينده
 • برنامه‌ریزی، پيگيري و تشكيل جلسات و کارگروه‌های بودجه سالیانه (شامل درآمد، جاري، اعتبارات مستمر جاری و عمرانی، اعتبارات پروژه‌های عمراني)، اصلاح بودجه، متمم بودجه و تفريغ بودجه
 • پيگيري تهيه لوايح بودجه، اصلاح بودجه، متمم بودجه و تفريغ بودجه
 • ارائه كتاب بودجه، كتاب اصلاح بودجه و کتاب متمم بودجه و تفريغ بودجه به شوراي اسلامي شهر
 • شركت در کمیسیون‌های تخصصي شوراي اسلامي شهر جهت ارائه توضيحات در خصوص بودجه پيشنهادي، اصلاح بودجه، متمم بودجه و تفريغ بودجه
 • پيگيري ابلاغ بودجه، اصلاح بودجه و متمم بودجه مصوب به مناطق، مرکزی و معاونت‌ها و مدیریت‌های متولی
 • پیگیری برگزاري جلسات شورای عالی نظارت بر بودجه
 •  نظارت بر تهيه آمار و اطلاعات مربوط به تدوين بودجه سالانه، اصلاح بودجه، متمم بودجه و تفريغ بودجه

گروه پژوهش

 • انجام مطالعات و بررسی‌های پژوهشي مورد نياز شهرداري
 • رضايت سنجي از گروه‌های ذينفع در خصوص پروژه­هاي شهرداري (قبل، حين و بعد از اجرا) در صورت نياز
 • بررسی نتایج پروژه‌های مطالعاتی اجراشده و تلاش در جهت کاربست آن در فعالیت‌های آینده.
 • جمع‌بندی و ارزيابي طرح‌های پيشنهادي و انتخاب مشاور
 • جمع‌بندی شرح خدمات قراردادها و قراردادهاي نظارتي پروژه­هاي پژوهشي
 • ارتباط با مراكز تحقيقاتي و ايجاد پايگاه اطلاعاتي مرتبط
 • منعكس كردن نظرات ناظر و مخاطبين ذينفع شهرداري به مشاور
 • نظارت  بر پيشرفت و پيگيري انجام مطالعات پژوهشي شهري، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي
 • برنامه‌ریزی جهت ايجاد و به‌کارگیری نظام مديريت دانش در شهرداري اصفهان
 • ايجاد و توسعه پايگاه­هاي اطلاعاتي موردنیاز
 • انجام پروژه هاي آينده پژوهي و كاربست نتايج آن
 • نيازسنجي پروژه­هاي پژوهشي و تحقيقاتي شهرداري
 • تائيد شرح خدمات پروژه­هاي پژوهشي و تحقيقاتي
 • پيگيري انعقاد قراردادهاي پژوهشي و طرح‌ها و مطالعات و تعهدات شهرداري در قراردادهاي مربوطه
 • كنترل پروژه مربوط به پروژه­هاي پژوهشي و تحقيقاتي
 • مشاوره در تدوين برنامه‌های اقتصادي، اجتماعي و مالي
 • برگزاري جشنواره­هاي پژوهشي مربوط به شهرداري
 • تعامل و برقراري ارتباط با مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي
 • مديريت شكل­گيري اتاق‌های فكر موضوعي موردنیاز شهرداري و آسيب شناسي فعاليت هاي در حال اجرا
 • اجراي نيازسنجي و نظرسنجی علمي و تخصصي ار آحاد مختلف مردم جهت بكارگيري نتايج آن در برنامه و بودجه شهرداري
 • برنامه‌ریزی جهت حمايت مؤثر و كارآمد از پایان‌نامه‌های مقاطع تكميلي دانشگاهي
 • ارزيابي و انتخاب مشاوران ذيصلاح پژوهشي و تحقيقاتي
 • نظارت بر حسن انجام پروژه­هاي تحقيقاتي و پژوهشي و پيگيري تحویل‌گیری نتايج آن
 • برنامه‌ریزی جهت كاربست نتايج پروژه­هاي تحقيقاتي و پژوهشي در شهرداري
 • نظارت و كنترل و بروز آوري برنامه­هاي تدوين‌شده آماري
 • نظارت بر گرداوري و پشتيباني اطلاعاتي و آماری از حوزه‌های مختلف شهرداري از طريق ارائه گزارش‌های تحليلي از عملکرد حوزه‌های مختلف
 • نظارت بر تهيه گزارش‌هاي تحليلي آماري به‌منظور تصميم‌سازي‌هاي مديريتي
 • برنامه ريزي و اجراي امور مديريت دانش

اداره كل نوسازي و تحول اداري

 • رسيدگي و نظارت بر اجراي طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل كارمندي و كارگري
 • ارائه خدمات مشورتي درزمینهٔ بهبود دستگاه‌ها و روش‌های گردش كار به واحدهاي تابعه شهرداري و سازمان‌های وابسته
 • نظارت و بررسي نحوه گردش كار هر يك از واحدهاي شهرداري به‌منظور جلوگيري از دوباره‌کاری و تجدیدنظر در سيستم و روش‌های انجام كار در جهت بهبود و بالندگي سازمان
 • برنامه‌ریزی توسعه آموزش‌های ضمن خدمت كاركنان شهرداري با توجه به نتايج ارزشيابي و نیازسنجی انجام‌شده
 • نظارت در تدوين برنامه نيازسنجي آموزشي كاركنان و برنامه‌ریزی جهت اجراي آن
 • نظارت بر اجراي برنامه‌های آموزشي كاركنان (بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت و اضطراري)
 • برنامه‌ریزی جهت بهبود، تحول و تعالي سازمان شهرداري
 • برنامه‌ریزی جهت مميزي فرايندها و فعالیت‌های حوزه­هاي مختلف شهرداري
 • نماينده مديريت ارشد در امور كيفيت
 • نظارت بر تهيه چارت سازماني و ايجاد يك سازمان تشكيلاتي جديد و به‌روز
 • برقراری ارتباط با مراجع ذی‌ربط استانی و کشوری جهت تصویب اعمال تغییرات در چارت سازمانی
 • نظارت بر بررسی درخواست واحدهای مختلف در رابطه با ایجاد تغییرات در ساختار سازمانی یا شرح وظایف واحدهای مختلف یا شرح وظایف افراد (شامل ایجاد واحد سازمانی جدید، حذف یک واحد موجود یا ادغام سازمانی برخی از واحدها با یکدیگر)
 • نظارت بر تهيه و انجام اصلاحات سازمان تفصيلي نيروي انساني شهرداري اصفهان
 • برنامه‌ریزی جهت تهیه و ابلاغ و به‌روزرسانی شرح وظایف کارکنان شهرداری
 • نظارت بر تهیه شرایط احراز پست‌های شغلی در شهرداری اصفهان و به‌روز نگه‌داشتن آن با توجه به تغییرات
 • سیاستگذاری، تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌های کلان (استراتژیک) و کوتاه مدت در خصوص امور انفورماتیک، GIS شهرداری در راستای چشم انداز شهرداری اصفهان به منظور تحقق شهرداری الکترونیکی
 • سياست گذاري بهبود همراستایی، افزایش چابکی، بهبود کیفیت اطلاعات و ایجاد صرفه­جویی در هزینه­ها در راستاي شهر هوشمند
 • پیاده­سازی معماری مشترک، مرکب از لایه­های معماری فرآیندهای کسب­وکار، اطلاعات، کاربردها و تکنولوژی، برای تحقق کارا و کارآمد راهبردهای سازمانی و فناوری اطلاعات، از طریق ایجاد مدل­های توصیف­کننده معماری موجود و مطلوب.
 • پیگیری تغییر و بهبود فرایند‌های کسب و کار در جهت رفع نیازهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری با هماهنگی اداره كل نوسازي و تحول و حوزه مربوط
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی امنیت اطلاعات در مجموعه شهرداری اصفهان بر اساس آخرین استانداردهای مربوط
 • مطالعه و سياستگذاري در مورد توسعه ، تغییر ، ترمیم و بهینه‌سازی (Upgrading) نرم افزارها ، سخت افزارها و شبکه‌های lan &wan وپشتیبان همچنین سیستمهای تامین کننده برق اضطراری شهرداری
 • سياستگذاري و نظارت بر تهیه نقشه‌های پوششی شهر و به روز رسانی آنها و انتقال لایه‌های کاربری و جاری نمودن آنها در مناطق و سازمان‌های وابسته در راستای تامین نیازهای پایگاه اطلاعات جغرافیایی شهر اصفهان در لایه‌های اطلاعاتی مربوطه و ارایه هرگونه خدمات نقشه و تصاویر ماهواره ای و هوابی در سطح شهر
 • ارائه پیشنهاد و دفاع از برنامه و بودجه سالانه در خصوص امور فناوری و اطلاعات و ارتباطات، داده هاي مكاني شهرداری اصفهان
 • ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات

گروه بهبود و تحول

 • شناسايي، مستندسازي و بروز آوری فرآيندها و روش‌های انجام كار در شهرداري
 • انجام مطالعات مستمر در خصوص تحول در سیستم‌ها و روش‌های انجام كار در سازمان و ارائه طرح‌ها و پيشنهادهاي مناسب در جهت اصلاح روش‌های موجود در راستاي ارتقاء سطح كارايي و دستيابي به نظام كارآمد اجرايي در سازمان.
  • بررسي و اصلاح و يا بازمهندسي فرايندهاي كاري
  • همكاري و تعامل در ايجاد و يا بازنگري سیستم‌های مكانيزه موجود و یا مكانيزه سازي فرايندهايي كه به‌صورت دستي صورت مي­پذيرد.
  • ارزيابي كار و زمان
  • اصلاح فرم‌های در گردش
  • ايجاد فرم‌های مورد نياز
  • حذف اتلاف­ها
  • كارشناسي امور و فرآيندهاي قابل واگذاري به بخش خصوصي و شيوه اجراي آن
  • و ...
 • ارائه خدمات مشورتي، همكاري و تعامل مستمر در خصوص طراحي، بازنگري و اصلاح کار، فرايند انجام كار، فرم‌ها و ... به حوزه‌هاي مختلف شهرداري
 • تهيه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم جهت بهبود روش و گردش کار واحدهاي تابعه و ايجاد هماهنگي و وحدت عمل در شهرداري و مميزي آن
 • شناسايي، برنامه‌ریزی، همكاري و نظارت بر حسن پیاده‌سازی و استقرار و ارتقاء سیستم‌های نوين مديريتي متناسب در شهرداري اصفهان اعم از انواع ISO، EFQM، 5S و ...
 • ساماندهي مدارك و فرم‌های مربوط به نظام‌های نوين مديريتي پياده شده در شهرداري

اداره آموزش

 • تهيه و تنظيم طرح‌ها و برنامه‌های آموزشي
 • برنامه‌ریزی، ارزشيابي و نظارت بر اجراي فعالیت‌های آموزشي
 • تهيه و تنظيم دستورالعمل‌های لازم جهت برگزاري دوره‌های آموزشي
 • مطالعه و تشخيص نيازهاي آموزشي كليه كاركنان و تنظيم تقويم آموزشي کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت به تفكيك كاركنان و مديران
 • تجزیه ‌و تحلیل و مطالعه سطح سواد كاركنان با مشاغلي كه در حال حاضر در آن اشتغال دارند به‌منظور برنامه‌ریزی آموزشي و پیش‌بینی دوره‌های آموزشي متناسب با سطح سواد كاركنان
 • برنامه‌ریزی و تهيه دستورالعمل‌های لازم در خصوص آموزش‌های بدو ورود و ضمن خدمت كاركنان و معرفي آنان به مؤسسات آموزشي به‌منظور بالا بردن سطح معلومات تخصصي و حرفه‌ای
 • بررسي درخواست‌ها و نيازهاي مديران و كاركنان براي برگزاري دوره‌های آموزشي تخصصي مرتبط با شغل شخص
 • شناسايي شرکت‌ها و مراكز ارائه‌دهنده آموزش‌های عمومي و تخصصي مورد نياز شهرداري
 • بررسي به‌منظور تعيين محتوي مناسب دوره‌های آموزشي و تعيين روش مناسب برگزاري آن
 • نظارت بر تهيه و تكميل پرونده آموزشي کارکنان
 • انجام هماهنگی‌های لازم در خصوص برگزاري دوره‌ها و همایش‌ها و سمينارهاي تخصصي
 • انجام هماهنگی‌های لازم جهت شركت كاركنان در سمينارهاي آموزشي خارج از شهر اصفهان
 • پيگيري و برگزاري دوره‌های آموزشي
 • برنامه‌ریزی انجام پیش‌آزمون و آزمون از مخاطبين
 • ارزشيابي دوره‌های آموزشي در حين اجرا، در حين دوره و بعد از پايان دوره به جهت افزايش كارايي و اثربخشی دوره‌ها
 • نظارت بر حسن اجراي دوره‌های آموزشي مختلف
 • سنجش اثربخشی آموزش ارائه‌شده بر عملكرد كاركنان آموزش‌دیده در دوره‌های مشخص تعریف‌شده
 • معرفي خانواده‌های کارکنان به مراكز آموزشي فني حرفه‌ای طرف قرارداد
 • نظارت بر پرداخت شهريه تحصيلي كاركنان دانشجو بر اساس آئین‌نامه آموزشي شهرداري

اداره معماري سازماني

 • سیاستگذاری، تهیه و نظارت بر اجرای برنامه‌های کلان (استراتژیک) و کوتاه مدت در خصوص امور انفورماتیک، GIS شهرداري و به روز آوري آن در راستای چشم انداز شهرداری اصفهان به منظور تحقق شهرداری الکترونیکی و شهر هوشمند
 • پیاده­سازی معماری مشترک، مرکب از لایه­های معماری فرآیندهای کسب­وکار، اطلاعات، کاربردها و تکنولوژی، برای تحقق کارا و کارآمد راهبردهای سازمانی و فناوری اطلاعات، از طریق ایجاد مدل­های توصیف­کننده معماری موجود و مطلوب.
 • پیگیری تغییر و بهبود فرایند‌های کسب و کار در جهت رفع نیازهای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهرداری با هماهنگی گروه بهبود و تحول و حوزه مربوط
 • سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی امنیت اطلاعات در مجموعه شهرداری اصفهان بر اساس آخرین استانداردهای مربوط
 • مطالعه و سياستگذاري در مورد توسعه ، تغییر ، ترمیم و بهینه‌سازی (Upgrading) نرم افزارها ، سخت افزارها و شبکه‌های lan &wan وپشتیبان
 •   سياستگذاري و نظارت بر تهیه نقشه‌های پوششی شهر و به روز رسانی آنها و انتقال لایه‌های کاربری و جاری نمودن آنها در مناطق و سازمان‌های وابسته در راستای تامین نیازهای پایگاه اطلاعات جغرافیایی شهر اصفهان در لایه‌های اطلاعاتی مربوطه و ارایه هرگونه خدمات نقشه و تصاویر ماهواره ای و هوايی در سطح شهر
 • ارائه پیشنهاد و دفاع از برنامه و بودجه سالانه در خصوص امور فناوری و اطلاعات و ارتباطات، داده هاي مكاني و آماري شهرداری اصفهان
 • راهبري، نظارت و مديريت پیشرفت کار پروژه‌های انفورماتیکی بر اساس استانداردهاي مربوط
 • تعریف استانداردها، رهنمودها، رویه­ها، قالب­ها و ابزارها و برقراری ارتباط بین این عناصر.
 • تهيه شرح نيازمندي‌ها كلان کسب‌وکار ، اطلاعات مكانمند و آماري جهت پياده‌سازي سيستم‌هاي مکانيزه و نظارت بر جمع‌آوري مدارک و مستندات و بروز آوري استانداردها و دستورالعمل‌ها با توجه به آخرين فناوري‌ها
 • تهیه و نگهداری ابزار و مخزن مدل‌های معماری سازمانی
 • به‌هنگام‌سازی مستمر چارچوب، روش‌ها و استانداردهای معماری سازمانی
 • مدیریت پیکربندی مدل‌ها و اسناد معماری سازمانی
 • اندازه گيري و ارتقاء سطح بلوغ معماری در سازمان
 • تطابق یا عدم­تطابق برنامه سالانه با نقشه­راه کلی توسعه معماری
 • تولید و بروز آوري مدل­های معماری
 • برنامه ريزي تامين سخت‌افزارهاو تجهيزات زيرساختي فناوري اطلاعات موردنياز شهرداري اصفهان
 • ارزيابي و نظارت بر انتخاب پيمانكاران و مشاوران مرتبط
 • تحويل­گيري پروژه‌هاي فناوري اطلاعات و تطبيق با نيازمنديهاي كسب و كار
 • ارزیابی عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • نظارت و پيگيري تأمین، توليد، توسعه، عملياتي سازي و پشتيباني سیستم‌های اطلاعاتي
 • تحویل­گیری پروژه‌های نرم افزاري و پشتيباني
 •  همكاري در تهيه شرح خدمات و جزئيات فني مورد لزوم جهت پیاده‌سازی سیستم‌های مکانيزه و نظارت بر جمع‌آوری مدارک و مستندات و بروز آوري استانداردها و دستورالعمل‌ها
 • نظارت بر پیاده‌سازی سیستم‌های مکانيزه در شهرداري اصفهان و سازمان‌های وابسته و به‌کارگیری فناوری‌های جدید و کارآمد
 • پيگيري جهت توسعه و ارتقاء زيرساخت‌های فناوري اطلاعات اختصاصي شهرداري اصفهان
 • تحویل­گیری پروژه‌های زير ساختي فناوري اطلاعات و پشتيباني از آن
 • نظارت، بررسي و تائید صورت‌وضعیت‌های مربوط به پيمانكاران مربوطه
 • نظارت بر عملكرد كارشناسان فناوري اطلاعات معاونت‌ها و مناطق
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران

گروه سامانه ها و اطلاعات مكاني و SDI

 • برنامه­ريزي تأمین اطلاعات مكانمند و زيرساخت­هاي مورد نياز بر اساس آخرين فناوری‌ها
 • كنترل و بروز آوری برنامه­هاي تدوین‌شده در زمينه اطلاعات مكاني
 • برنامه‌ریزی اجراي کليه امور مرتبط با اطلاعات مكانمند شهرداري اصفهان و ارائه خدمات مکان‌مبنا در زمينه اطلاعات مكاني
 • نظارت و پيگيري تأمین، توليد، توسعه، عملياتي سازي و پشتيباني سیستم‌های اطلاعات مكاني در شهرداري و سازمان‌های وابسته
 • نيازسنجي پروژه‌های GIS و تدوين سند نیازمندی‌های مربوطه با هماهنگي حوزه‌های بهره‌بردار
 • نظارت بر تهيه نقشه‌های پايه شهر و به‌روزرسانی آن‌ها
 • شناسايي نيازهاي اطلاعاتي مكانمند در سطح حوزه­هاي مختلف شهرداري و بررسي و طبقه‌بندی آن و برنامه­ريزي تأمین و به‌کارگیری آن‌ها در سامانه­هاي مرتبط
 • برنامه‌ریزی به‌منظور ايجاد بانک­هاي اطلاعاتي مكانمند به­روز و کارآمد شهرداري و سازمان‌های وابسته
 • نظارت بر عملياتي سازي استفاده از اطلاعات مكاني در مجموعه شهرداري
 • برنامه‌ریزی جهت پیاده‌سازی زيرساخت اطلاعات مكاني (SDI) در شهرداري و شهر اصفهان
 • ارائه گزارشات تحليلي بر اساس اطلاعات مكانمند جهت تصميم سازي

اداره كل سرمايه انساني

 • مديريت امور استخدامي شهرداري
 • برنامه‌ریزی درزمینه‌های تأمین و جذب نيروي انساني موردنیاز حوزه­هاي مختلف بر اساس قوانين و دستورالعمل‌های مربوط
 • نظارت بر اجراي آئین‌نامه‌ها و مقررات استخدامي، قانون كار و تأمین اجتماعي و نظاير آن مربوط به كاركنان شهرداري و سازمان‌ها تابعه
 • برنامه‌ریزی جهت تعيين حقوق و دستمزد كاركنان و صدور احکام آن‌ها
 • ارزيابي منظم عملكرد كاركنان در رابطه با نحوه انجام وظايف در مشاغل مربوطه با استفاده از روش‌های نوين و كارآمد
 • برنامه‌ریزی جهت ايجاد نظام شایسته‌سالاری در شهرداري و تهيه بانک‌های اطلاعاتي مربوط به توانمندی‌های كاركنان
 • برنامه‌ریزی جهت گردش شغلي كاركنان به‌منظور ارتقاء بهره‌وری آن‌ها
 • برنامه‌ریزی جهت انجام بهينه فعالیت‌های دبيرخانه­اي و بايگاني شهرداري
 • برنامه‌ریزی جهت انجام اقدامات مربوط به تكريم ارباب‌رجوع در سطح شهرداري
 • پیاده‌سازی ساختار تفصيلي مصوب شهرداري اصفهان
 • برنامه‌ریزی و اجراي برنامه­هاي مرتبط با مسائل انگيزشي و نگهداشت سرمایه‌های انساني
 • برنامه‌ریزی درزمینه‌های توسعه و تأمین امكانات رفاهي، درماني، تفريحي، ورزشي و ... موردنیاز سرمايه­های انساني
 • نظارت بر اجراي صحيح قوانين و ضوابط بیمه‌ای مرتبط با كاركنان
 • نظارت بر انجام کلیه امور کارگزینی شامل تهیه و صدور احکام ترفیع، ارتقاء گروه، مرخصی، بازنشستگی، بازخریدی، مأموریت و غیره
 • انجام امور مربوط به بازنشستگی
 • اجراي مقررات مربوط به هیئت‌ رسيدگي به تخلفات اداري و آراء ديوان عدالت اداري و كميته انضباطي
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با مشاوران
 • ارزیابی مشاوران مربوطه
 • اجراي آيين نامه ها و مقررات استخدامي، قانون کار و تامين اجتماعي و نظاير آن
 • انجام امور مربوط به فراخوان و جذب نيروي انساني مورد نياز حوزه­هاي مختلف بر اساس قوانين و دستورالعمل­هاي مربوط
 • برنامه ريزي و نظارت بر امور مربوط به انتصاب، ابلاغ، جابجايي و يا اخراج كاركنان
 • اجراي مقررات مربوط به هيات هاي بدوي رسيدگي به تخلفات اداري و تجديد نظر و آرا ديوان عدالت اداري
 • اجراي مقررات مربوط به بيمه و بازنشستگي و خدمات درماني کارکنان
 • نظارت بر حفظ و نگهداري نامه ها، اوراق اسناد و مدارک و پرونده ها مطابق مقررات و اصول بايگاني با اولويت مکانيزه کردن آنها.
 • نظارت در تامين ارتباط اداري شهرداري با موسسات و اشخاص اعم از حقوقي و حقيقي از لحاظ مکاتبات و مراجعات حسب دستور مافوق
 • مراقبت درحسن انجام امور اداري و برنامه ريزي و اجراي امور مربوط به دبيرخانه و مکاتبات و مراسلات
 • تهيه، تنظيم و نظارت بر طرحهاي ارزشيابي ساليانه عملكرد كاركنان براساس دستورالعملها و آيين نامه ها و رسيدگي به شکايات و اعتراض هاي مربوطه
 • برنامه­ريزي جهت رفع مشكلات اجتماعي كارمندان شهرداري در چارچوب ضوابط مربوطه
 • ايجاد تسهيلات لازم در زمينه طرحهاي رفاهي براي كاركنان شهرداري از قبيل شركتهاي تعاوني مصرف و مسكن و پس انداز، سفرهاي زيارتي سياحتي، طرح هاي بيمه و خدمات درماني
 • برنامه ريزي در زمينه گسترش ورزش و تربيت بدني بين كاركنان شهرداري و خانواده هاي آنان
 • ارتباط با بازنشستگان و وظيفه بگيران شهرداري و اقدام جهت رفع مشكلات آنان در چارچوب اختيارات و ضوابط مربوطه
 • رسيدگي به امور طرح تكريم ارباب رجوع در شهرداري

اداره برنامه ريزي و مهندسي شغل سرمايه هاي انساني

 • تعيين استراتژی‌های جذب نيرو انواع ارتباطات استخدامي برحسب نوع و ماهيت مشاغل، كيفيت منابع در دسترس و اولویت‌ها (نيروهاي ثابت، قراردادي و خريد خدمت، پيماني و ...)
 • بررسی وضعیت نیروها بر اساس برنامه و تشکیلات و اطلاعات آماری
 • برنامه ریزی و تمهیدات لازم در راستای متعادل سازی عرضه و تقاضای نیروی انسانی
 • پیش بینی نیروی انسانی مورد نیاز آتی دستگاه و تمهیدات لازم جهت کارمندیابی وانتخاب و استخدام نمیروی توانمند و کارآمد بر اساس فرایندها و دستورالعمل های مربوط
 • حفظ وضعیت و اتخاذ تدابیر جهت رشد و آموزش و گردش شغلی وانتصابات کارکنان
 • ارزشیابی شاغلان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها و برنامه ریزی در جهت بهبود وضعیت و بازسازی وطراحی مسیرپیشرفت شغلی کارکنان
 • جمع آوری اطلاعات مربوط به شغل و شرایط احراز مشاغل و تجزیه و تحلیل و بررسی و طراحی مجدد و تطبیق شغل و شاغل
 • برنامه ریزی و سیاستگذاری در راستای بهبود روابط  کارکنان و در جهت بهبود همکاری وحاقل نمودن تعارض غیر لازم وقادر ساختن کارکنان در ایفای نقشی مناسب در تصمیم گیری و با خبر نگهداشتن آنها از موضوعاتی که به آنها مربوط می شود
 • مطالعه و بررسی رفتار سازمانی  به منظور شناسایی و شرح رویدادهاو کنترل وضعیت ها به منظور پایداری رفتارهای مطلوب و پیشگیری و رفع رفتارهای نامطلوب با هدف دستیابی به اثر بخشی دستگاه
 • برنامه ریزی جانشن پروری و مدیریت استعداد به منظور جایگزینی  کارکنان کلیدی و بسط آن به سایر سایر سطوح سازمانی با هدف تداوم بقای سازمان و تقویت نیروهاو شایسته سالاری و ارتقاء کارکنان
 • اعمال و اجراي آئین‌نامه‌ها و مقررات استخدامي
 • رسيدگي به تقاضاهاي واصله مربوط به امور استخدام

اداره نگهداشت و انفصال سرمايه انساني

 • اعمال و اجراي آئین‌نامه‌ها و مقررات استخدامي
 • رسيدگي به تقاضاهاي واصله مربوط به امور تبديل وضع استخدامي، ترفيع، بازنشستگي و تعيين برقراري حقوق بازنشستگي و يا وظيفه
 • اقدام و پيگيري در زمینۀ اخذ مجوز استخدامي سازماني متبوع و تسهيم بين واحدهاي تابعه طبق شاخص‌های مطروحه
 • تعيين سهم نيروي واحدها به‌تناسب ميزان تقاضاي نيرو، تعداد نيروي در اختيار و ميزان برخورداري واحد مربوط با همكاري گروه تشكيلات و بهبود روش‌ها
 • استخدام و معرفي كارمندان واجد شرايط لازم جهت انجام مشاغل موردنظر
 • تهيه پیش‌نویس‌های كارگزيني از قبيل پیش‌نویس احكام كارگري، كارمندي، قراردادي، شركتي، مأمور به خدمت، انتقال، ترميم حقوق، مرخصي، معذوريت، ترفيع، اضافه‌کار و نظير آن بااطلاع مقام مافوق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط
 • آشنايي با طرح طبقه‌بندی مشاغل و پيگيري جهت رفع مشكلات موجود مربوط به نيروي انساني در شهرداري بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
 • انجام اقدامات لازم به‌منظور به‌روز نگه‌داشتن طرح طبقه‌بندی مشاغل با توجه به تغييرات حاصله در روش‌های انجام كار و گسترش و تغيير دامنه فعالیت‌ها و مأموریت‌ها و اهداف سازماني
 • بررسي پیشنهاد‌های واصله در مورد درجه‌بندی مشاغل كارمندي و كارگري و تطبيق آن با طرح طبقه‌بندی مشاغل و ساختار سازماني
 • بررسي و شناخت مسائل اجرايي طرح طبقه‌بندی مشاغل و اقدام جهت حل‌وفصل مشكلات موجود بر اساس ضوابط و مقررات مربوط
 • نظارت و اجراي آراء ديوان عدالت اداري و هیئت‌های رسيدگي به تخلفات اداري
 • كنترل و نظارت حضوروغیاب كاركنان و مرخصي کارکنان

اداره رفاه،  تعاون و ورزش

 • برنامه‌ریزی جهت بهبود كيفيت خدمات رفاهي و ایجاد تسهیلات رفاهي بيشتر براي كاركنان
 • بررسي و نظارت بر توسعه، تكميل اماكن رفاهي با توجه به نيازها، منابع و امكانات موجود شهرداري
 • تهيه و اجراي  طرح‌های رفاهي
 • برنامه‌ریزی مالي اعتبارات مورد نياز جاري و آتي اماكن رفاهي شهرداري و نظارت بر نحوه هزينه نمودن اعتبارات ابلاغي
 • نظارت بر تقسيم و سهمیه‌بندی مهمانسراها و زائرسراها و نحوه پذيرش متقاضيان
 • بررسي نیازها و نظارت دقيق در امر خريد لوازم وسايل مورد نياز مهمانسراها
 • برنامه‌ریزی و نظارت بر برگزاري تورهاي زيارتي و سياحتي
 •  انجام دادن اقدامات لازم در خصوص برگزاري سفرهاي زيارتي داخل و خارج از كشور
 • پيگيري تخصيص (شارژ) بن مايحتاج عمومي
 • برنامه‌ریزی و اجراي جشن و اهداء جوايز به مناسبت‌های و روزهاي مختلف مانند تشويق تحصيلي فرزندان کارکنان شهرداري، تجليل از بازنشستگان، جانبازان، آزادگان و ...
 • پيگيري پرداخت کمک‌هزینه مهدکودک
 • پيگيري تهيه و توزيع (شارژ) بلیت سيرك، كنسرت، سينما و تله‌کابین و ... در بين كاركنان
 • برنامه‌ریزی و پرداخت کمک‌هزینه اوقات فراغت فرزندان كاركنان
 • تهيه مجوز برگزاري جشن و پذيرايي از بازنشستگان و دعوت از آن‌ها به همراه خانواده
 • پيگيري دريافت مجوز خريد و تهيه هدايا ، لوح تقدير به مناسبت مختلف براي كاركنان و بازنشستگان
 • برنامه ريزي ورزش كاركنان در راستاي كاهش استرس شغلي و افزايش توانمندي جسمي كاركنان
 • برنامه ريزي جهت افزايش نشاط و شادابي در روحيه كاركنان

اداره بهداشت و سلامت كاركنان

 • نظارت و سركشي بر بهداشت محيط مناطق، معاونتها، باشگاهها و تعاوني هاي مصرف
 • بررسي عوامل زيان آور محيط كار شامل: نور ، صوت، ارگونومي و ... و ارائه و اجراي طرح هاي بهبود محيط كار توسط كارشناس بهداشت حرفه اي
 • انجام معاينات سلامت شغلي كاركنان(طب كار) و تشكيل پرونده الكترونيكي سلامت
 • برنامه ريزي و انجام معاينات بدو استخدام
 • پيگيري واكسيناسيون كاركنان در برابر بيماريهاي هپاتيت ب، آنفولانزا، كزاز و ....
 • انجام بيمه تكميلي و مددكاري كاركنان
 • رسيدگي به وضعيت بازنشستگان، بيماران و افراد از كار افتاده، عيادت از آنها و رسيدگي به مشكلات معيشتي ايشان
 • برگزاري كلاسهاي آموزشي سلامت و پيشگيري ويژه كاركنان و خانواده

اداره دبیرخانه و بایگانی

 • رسيدگي و نظارت بر ثبت و توزيع كليه نامه‌های وارده و ارسال مراسلات
 • رسيدگي و نظارت بر حفظ و نگهداري كليه اسناد و اوراق و سوابق اداري
 • باز كردن پاکت‌های پستي و ارجاع به قسمت‌های مربوط
 • نظارت به کارنامه رسانان در خصوص توزيع نامه‌های اداري به ساير مؤسسات واحدها
 • رسيدگي و نظارت بر كار ماشین‌نویس‌ها و تقسیم‌کار بين آن‌ها و هدايت و راهنمايي آن‌ها
 • صدور دستورات لازم جهت اقدام به كارمندان مادون و راهنمايي آن‌ها در انجام وظايف
 • پيشنهاد عزل و نصب و تشويق و يا توبيخ براي كارمندان مادون
 • نظارت بر ارسال پرونده‌ها و سوابق مربوط پس از صدور به اداره بايگاني
 • تنظيم نحوه كار و اتخاذ تدابير در خصوص تطبيق روش بايگاني
 • تعيين روش‌های مختلف علمي و نوين بايگاني
 • نظارت بر چگونگي و ارسال و اعاده پرونده‌ها به ادارات و دواير تقاضاکننده
 • به‌روز نگه‌داشتن وسايل مورد نياز مربوط به بايگاني و دبيرخانه
 • حفظ پرونده‌های مهم و محرمانه
 • پيشنهاد به مافوق براي پرونده‌هايي كه از جريان خارج‌شده و تحويل آن به سازمان اسناد ملي
 • نظارت در طبقه‌بندی و کدگذاری پرونده‌ها و ثبت آن‌ها در دفتر راهنما
 • نظارت بر ثبت شماره نامه در دفتر كلاسمان بايگاني
 • نظارت بر بايگاني اسناد، مدارك، نامه‌ها و پرونده‌ها ازلحاظ بروز حوادث
 • نظارت بر ورود و خروج پرونده‌ها
 • نظارت برگ‌شماری پرونده‌ها
 • پيگيري جهت عودت پرونده‌هايي كه آخر سال هنوز عودت نشده باشد