محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 14:11

مدیریت خلاقيت و فناوري هاي نوين

 • شناسايي و انتقال آخرین اخبار فناوری هاي نوين و جاری در سطح جهانی و در سطح كشوري به واحد های شهرداری اصفهان حسب نیازمندیهای آنها.
 • بهره برداری از شرکت های دانش بنیان و خبره و نسل جوان متخصص 
 • شناخت و برقراري ارتباط با  شرکت های دانش بنیان و یا شرکت های پویا  و مراکز علمی و تحقیقاتی سطح ایران ، در عرصه فناوریهاي نوين در داخل ایران
 • مشارکت و تعامل با شهرک های علمی تحقیقاتی و دانشگاه های پیشگام در عرصه مدیریت شهری و شرکت های مولد دانش در حوزه های شهری .
 • بررسی طرح های کلان شهری با حضور نخبگان جهت پیدا کردن راه حل های نو و خلاقانه
 • مطالعه و بررسی مولفه های شهرهای خلاق جهت انطباق با اصفهان و تدوین شاخص های اجرایی شهر خلاق اصفهان
 • اخذ ایده های جدید شهروندان و نخبگان و دسته بندی و تکمیل آنها جهت ارایه به مدیریت ارشد شهر
 • بررسی سریع و جامع مسایل مختلف پیش روی شهردار با متدهای خلاقانه و به عنوان بازوی نرم افزاری شهردار
 • تدوین نقشه راه مسایل مختلف شهری بنا به تشخیص شهردار جهت ابلاغ به بدنه مدیریت شهری
 • ارتباط با مراکز خلاقیت و نوآوری شهری در سراسر جهان به منظور اخذ راه حل های نو و خلاقانه در حال مسائل شهری
 • تدوین و انتشار مبانی نظری شهر خلاق و نوآور با کمک دانشگاه ها و موسسات علمی به منظور کادرسازی تخصصی اداره مدیریت شهری
 • انتقال تجارب بدست آمده به شهر های کلان شهر و یا سایر شهرداری برای  توسعه کلان کشور و بالا بردن قدرت اقتصادی شرکت های دانش بنیان 
 • استقرار و توسعه نظام پيشنهادها در شهرداري اصفهان
 • دبیری نظام پیشنهادهای شهرداری اصفهان
 • برنامه‌ریزی جهت دریافت پیشنهادهای باکیفیت از کارکنان و مدیران شهرداری و شهروندان
 • برنامه‌ریزی جهت بررسی سریع کارشناسی پیشنهادهای دریافت شده توسط نمایندگان تخصصی واحدهای مختلف شهرداری
 • انجام امور مرتبط جهت تسهیل و تسریع در اجرای پیشنهادهای پذیرش‌شده
 • برنامه‌ریزی جهت تهیه بذر پیشنهاد و ارائه در شهرداری اصفهان یا سطح شهر
 • نظارت بر بانک اطلاعات پیشنهادها