محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • یکشنبه 06 آبان 1397 13:00

اداره کل حراست

 • برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی، نظارت و هدايت كليه فعالیت‌ها و اقدام‌های حراستي.
 • عزل و نصب مسوولين حراست مناطق و معاونتها
 • طراحي و استقرار سيستم مناسب جهت حراست و نگهداري از کارکنان، تأسیسات و مدارك محرمانه
 • تهيه و ابلاغ بخشنامه‌ها. آئين‌نامه‌ها، مقررات و توصيه‌هاي حراستي و دستورالعمل‌های حفاظتي لازم و نظارت بر حسن اجراي آن‌ها و ارائه پيشنهاد اصلاحي در جهت رفع نقايص و بهبود روش‌های حراستي.
 • برنامه‌ریزی و تأمین موجبات لازم درزمینۀ امور حفاظتي اسناد طبقه‌بندی‌شده و انجام بررسی‌های مستمر به‌منظور حصول اطمينان از رعايت اصول حراستي در امور مكاتباتي و مخابراتي و ارائه گزارش‌های لازم
 • اقدام به جمع‌آوری هرگونه اطلاعات محرمانه موردنیاز جهت سازمان‌ها و مقامات ذيصلاح
 • تهيه و ارسال گزارش‌های محرمانه در موارد مختلف جهت استحضار شهردار
 • تأمین ارتباط محرمانه با سازمان‌های مختلف و مقامات مسئول زير نظر شهردار
 • مراقبت و نظارت بر كليه امور مربوط به حراست و انجام اقدامات لازم به‌منظور ارائه آموزش‌های مختلف به كاركنان شهرداري براي مقابله با حوادث غیرمترقبه
 • تهيه و ابلاغ دستورالعمل‌های حفاظتي براي واحدهاي مختلف شهرداري براي جلوگيري از بروز حوادث و اتفاقات احتمالي و تأمین موجبات لازم درزمینهٔ امور حفاظتي اسناد طبقه‌بندی‌شده و حفظ و نگهداري كليه اوراق و اسناد و پرونده‌های محرمانه با توجه به مقررات مربوطه
 • نظارت و مراقبت بر اجراي امور مربوط به حراست اخبار، اسناد، کارکنان و تأسیسات واحدهاي تابعه وابسته
 • ارتباط مستمر با واحد حراست استانداري به‌منظور ايجاد هماهنگي در امور مربوط و اخذ خط‌مشی‌ها و دستورالعمل‌های لازم
 • كنترل و نظارت و بررسي وضع حراستي شهرداري و تعين گزارش‌های موردنیاز

اداره حفاظت  اسناد

 • تحويل پاكت­هاي طبقه­بندي شده و مفتوح نمودن آن
 • ارجاع و ثبت نامه­ها و تفكيك نامه­ها
 • تايپ مكاتبات طبقه­بندي شده
 • ثبت و ارسال مكاتبات طبقه­بندي شده
 • تشكيل پرونده پرسنلي محرمانه
 • تشكيل كدهاي موضوعي بايگاني محرمانه
 • تشكيل سوابق موضوعي و پرسنلي محرمانه
 • ابلاغ دستورالعمل­ها و بخشنامه­هاي مرتبط با حفاظت اسناد
 • بايگاني راكد
 • نظارت برگردش اسناد طبقهبندي شده در واحدها و حصول اطمينان از گردش صحيح مكاتبات در عدم دستيابي افراد غيرمرتبط به مكاتبات طبقهبندي شده
 • ارسال مكاتبات طبقهبندي شده با نامهرسانها به داخل و خارج از اداره
 • استخراج، مستندسازي، بروزرساني و اشتراكگذاري اطلاعات منطبق با مديريت دانش و ارايه مستندات به كميته مستندسازي
 • پيشنهاد، تدوين و بروزرساني فرآيندهاي تحت سرپرستي و همچنين تعريف و پايش شاخصهاي مرتبط با فرآيندها

اداره حفاظت  فيزيكي

 • انجام حفاظت فيزيكي واحد مربوطه و ارايه آموزش­هاي لازم
 • نظارت در تمرين طرح­هاي دفاعي و امنيتي و اقدام در جهت پيشبرد توان انتظامي نيروها و رفع نارسايي­هايي موجود در واحد مربوطه
 • تهيه و تنطيم طرح­ها و دستورالعمهاي لازم در جهت نيل به اهداف امنيتي با توجه به نيازهاي فعلي آتي و امكانات يگان انتظامي و نظارت بر اجراي آنها
 • ارزيابي و برآورد نيازهاي تسهيلاتي و اداري و اعلام آن به مسئولين مربوطه
 • اعمال تنبيهات و تشويقات و ساير امور انتظامي مربوط به كاركنان برابر ضوابط
 • تهيه و تدوين و ارايه پيشنهاد طرح­ها و دستورالعمل­هاي لازم در جهت بهبود امور جاري و تسهيل امور برابر مقررات
 • ابلاغ دستورات مقامات مافوق و بخشنامه­هاي اداري و انتظامي به مأمورين مربوط به نظارت بر حسن اجراي آنها
 • نظارت بر اجراي طرح­هاي حفاظتي و انتظامي و تهيه و تنظيم آن و برآورد كارايي نيروهاي تحت امر
 • نظارت و كنترل نحوه تحويل سلاح­ها و مهمات موجود و دستورات لازم درخصوص برنامه­هاي سالانه به جهت تيراندازي و آموزش­هاي مربوطه
 • مطالعه و رسيدگي در ارتباط به سيستم­هاي حفاظتي نوين و پيگيري لازم جهت به روز شدن سيستم­هاي حفاظتي واحد مربوطه و صدور دستورات لازم جهت آموزش كاركنان تحت امر
 • نظارت و رسيدگي به وضعيت ظاهري كاركنان انتظامي و صدور دستورات لازم جهت رعايت مقررات و نظم و انضباط با توجه به فصول و دستورات صادره
 • نظارت برچگونگي انجام وظيفه مأمورين اطلاعات دربهاي ورودي- راهنمايي مراجعه­كنندگان و نگهداري اشياء ممنوعه ارباب­رجوع
 • برقراري نظم و حفظ انتظامات در مجموعه
 • تهيه و تنظيم طرح­هاي امدادي ضد شورش و بروز سوانح- حوادث طبيعي و غيرطبيعي با هماهنگي مسئولين ذيربط
 • بررسي و گزارش پيش آمدها و اتفاقات نگهباني و گزارش آن به مسئولين مربوطه
 • گزارش از وضعيت حفاظت فيزيكي حوزه استحفاظي تعيين شده در زمينه مشكلات- نواقص- ايرادات و نارسايي­ها
 • مطالعه مندرجات دفتر ثبت وقايع و خدمات گذشته به منظور پيگيري و اجراي دستورات صادره
 • كسب آموزش لازم شغلي براساس آيين­نامه­ها و بخشنامه­هاي مربوطه
 • تهيه و تنظيم بخشنامه و دستورالعمل­هاي مربوطه

اداره حفاظت پرسنلي

 • انجام امور مربوط به نيروهاي جديدالورود (تشكيل پرونده)
 • انجام امور مربوط به تخلفات كاركنان اعم از كارمندي و كارگري
 • تهيه گزارش­هاي مورد درخواست مديركل
 • بررسي صلاحيت­هاي پرسنل براي تصدي پست­هاي اداري
 • بررسي شكوائيه­هاي ارسالي از تخلفات احتمالي پرسنلي
 • تشكيل و تكميل پرونده­هاي پرسنلي كاركنان ائم از كارمندي و كارگري
 • مطالعه قوانين و مقررات اداري و استخدامي پرسنل با قرارداد كارگري
 • مطالعه قوانين و مقررات اداري استخدامي پرسنل با قرارداد كارمندي
 • ارايه پيشنهادات و راهكارها براي افزايش بهره­وري كاركنان
 • آموزش­هاي حفاظت پرسنلي به كاركنان
 • شناسايي تهديدها و فرصت­هاي صورت گرفته براي پرسنل و ارايه راهكارهاي لازم
 • تفكيك و مجزا نمودن اقدامات پرسنلي مربوط به كاركنان خانم (بانوان شاغل)
 • حضور در جلسات رسيدگي به تخلفات پرسنل
 • حضور در جلسات جذب نيروهاي جديدالورود
 • ارتباط كاري با حراست­هاي مناطق و سازمانها در خصوص پرسنل
 • ارايه گزارشهاي لازم از بابت انجام امور پرسنلي و حفاظتي به مدير كل
 • بررسي و ارزشيابي پرسنل در طول دوره خدمتي به صورت مستمر
 • استعلام صلاحيتي از مراجع ذيصلاح در خصوص پست­هاي حساس

اداره هماهنگي  حراست مناطق، معاونتها و سازمانها

 • انجام امور مربوط به تخلفات كاركنان اعم از كارمندي و كارگري
 • بررسي صلاحيت­هاي پرسنل براي تصدي پست­هاي اداري
 • بررسي شكوائيه­هاي ارسالي از تخلفات احتمالي پرسنلي
 • تشكيل و تكميل پرونده­هاي پرسنلي كاركنان ائم از كارمندي و كارگري
 • آموزش­هاي حفاظت پرسنلي به كاركنان
 • شناسايي تهديدها و فرصت­هاي صورت گرفته براي پرسنل و ارايه راهكارهاي لازم
 • حضور در جلسات رسيدگي به تخلفات پرسنل
 • ارتباط كاري با حراست­هاي مناطق  معاونتها و سازمانها در خصوص پرسنل
 • ارايه گزارشهاي لازم از بابت انجام امور پرسنلي و حفاظتي به مدير كل
 • بررسي و ارزشيابي پرسنل در طول دوره خدمتي به صورت مستمر
 • استعلام صلاحيتي از مراجع ذيصلاح در خصوص پست­هاي حساس
 • عزل، نصب و جابجايي نيروهاي حراستي مناطق و سازمان ها