محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • یکشنبه 06 آبان 1397 12:58

اداره کل بازرسي و پاسخگويي به شكايات

 • نظارت بر رعايت قوانين و مقررات و دستورالعمل‌های صادره
 • تنظيم برنامه‌های بازرسي مستمر، دوره‌ای و يا ناگهاني و موردي از واحدهاي مختلف شهرداري براي سنجش ميزان م‍طابقت عمل و عملكرد اقدام كنندگان با دستورالعمل‌ها و ضوابط
 • رسيدگي و پيگيري شكايات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي
 • رسيدگي و تحقيق درباره پرونده تخلفاتي كه ضمن اجراي فعالیت‌های فني، اداري، مالي و نظاير آن از طرف كاركنان شهرداری و يا اشخاص ديگر صورت می‌گیرد و تعيين و تشخيص نوع تخلف و حدود مسئوليت آن و تهيه گزارش ضمن اظهارنظر صريح براي اتخاذ تصميم از طرف مقامات ذيصلاح
 • كشف مفاسد اداري از طريق بازرسي هاي آشكار و پنهان و ارائه گزارشات لازم به مديران ذيربط و بالاترين مقام اجرايي شهرداري
 • برقراري ارتباط با سازمان بازرسي كل كشور، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي واحدهاي نظرسنجي دستگاه‌ها و رسانه‌های جمعي و مطبوعات
 • پاسخگويي در خصوص مراجعات به نهادهاي نظارتي و بازرسي از قبيل بازرسي دفتر مقام معظم رهبري، نهاد رياست جمهوري، سازمان بازرسي كل كشور، نمايندگان مجلس، دفتر امام‌جمعه، بازرسي استانداري، بازرسي فرمانداري، بازرسي سازمان شهرداری‌ها و ...
 • پاسخگويي به شكايات
 • بازرسي و رسيدگي به موارد ارجاعي از طرف شهردار محترم
 • تهيه و تنظيم گزارش‌های لازم از نتايج بازرسی‌های انجام‌شده جهت ارائه به شهردار و پس‌ازآن عنداللزوم جهت مراجع ذیربط
 • شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف شهرداری و سازمانهای وابسته و هر نوع جلسه یا کمیسیونی که بنابه تشخیص شهردار، حضور نماینده بازرسی در آن ضروری باشد.

اداره پاسخگويي به شكايات

 • دريافت شكايات حضوري و مكتوب مردم (مراجعين) از عملکرد واحد و يا كاركنان مجموعه
 • انجام بررسی‌های لازم در خصوص شكايات واصله و رسيدگي به موارد مطرح‌شده
 • بررسي پيرامون صحت يا سقم شكايات واصله از افراد حقيقي و حقوقي و پيگيري در اين زمينه جهت احقاق حق شاكي و صدور پاسخ كتبي به‌منظور اطلاع شاكي از نتيجه رسيدگي به شكايت
 • رسيدگي و پيگيري شكايات مطروحه از اشخاص حقيقي و حقوقي تا اخذ نتيجه نهايي و پاسخگويي مربوط
 • بررسي و كنكاش در خصوص نامه‌های­ واصله از دفتر بازرسي و پاسخگويي به شكايات رياست جمهوري و مقام معظم رهبري، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي و تهيه پاسخ لازم
 • مراقبت در حفظ محرمانگي سوابق مربوط به شكايات و پاسخ­هاي آن‌ها
 • ايجاد بانك اطلاعاتي شكايات متداول و پاسخگويي به آن و اطلاع‌رسانی به ارباب‌رجوع در صورت نياز
 • برنامه­ریزی جهت به‌کارگیری روش‌های جدید کارآمد در اجرای فعالیت‌ها و فرايندهاي كاري
 • نظارت بر ایجاد بایگانی اسناد مربوطه
 • ارائه گزارش‌های عملکرد و دوره­ای مربوطه

اداره انتصابات ويژه

 • نظارت، بازرسي و كنترل عملكرد و رفتار مسولان از حيث انجام وظايف و امور محوله، رعايت قوانين و مقررات موضوعه
 • سنجش ميزان رضايت مندي مردم از عملكرد واحدهاي مختلف و نحوه برخورد مسوولان و كاركنان در تكريم ارباب رجوع و جلب رضايت وي با هنكاري امور تكريم اراباب رجوع