محتوای این سامانه از تاریخ 1400/10/29 که طرح شفافیت و ارتقای سلامت اداری توسط شورای اسلامی شهر اصفهان تصویب شده است گردآوری، بارگذاری و در حال تکمیل می باشد.

 • کشور :
  ایران
 • شهر :
  اصفهان
 • تعداد مناطق شهری :
  15 منطقه
 • تعداد معاونت ها :
  6 معاونت
 • تعداد سازمان ها :
  15 سازمان
 • تاریخ تاسیس شهرداری :
  1286 هجری شمسی
بودجه مصوب 1401 (میلیارد تومان)
 • بودجه جاری شهرداری :
  3,019
 • بودجه عمرانی شهرداری :
  8,152
 • جمع کل بودجه شهرداری :
  11,675
 • بودجه جاری سازمان ها :
  1,686
 • بودجه عمرانی سازمان ها :
  3,202
 • جمع کل بودجه سازمان ها :
  4,962
میزان تحقق درآمد نسبت به بودجه
وصولی قطعی سال 99
116%
 • شنبه 19 آبان 1397 13:46

اداره كل امور حقوقي و قراردادها

 • بررسي و تفكيك شكايات واصله از مراجع ذی‌ربط و ارجاع به‌منظور تهيه پاسخ
 • نظارت و کنترل پرونده های قضایی مرتبط با شهرداری.
 • نظارت بر تهيه لوايح دفاعيه جهت ارائه در پرونده­هاي مطرح در مراجع دادگستري
 • نظارت بر طرح دعاوي و دفاع از حقوق شهرداري و پاسخگويي به كليه دعاوي و شكايات مطروحه عليه شهرداري در مراجع قضايي و غير قضايي
 • رسيدگي به معضلات حقوقي شهرداري، مناطق، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي
 • رسيدگي به شكايات واصله در حد قوانين و مقررات مربوطه و اعلام پاسخ به شاكي و يا سازمان ارجاع‌کننده
 • نظارت بر نحوه ابلاغ احکام و ابلاغیه های صادره از طرف شهرداری و مراجع قانونی و معرفی متخلفین و مستنکفین از مقررات شهرداری به مراجع ذیربط
 • پاسخ به استعلامات مطروحه از سوي معاونت‌ها، مدیریت‌های ستادي، مناطق و سازمان‌های وابسته به شهرداري و رفع ابهام از قوانين موجود و ارائه مشاوره قانوني به آن‌ها
 • ارائه پيشنهاد در خصوص طرح‌ها و لوايح ارائه‌شده به شوراي اسلامي شهر و ارائه پيشنهاد اصلاحي و نيز بررسي جايگاه قانوني مصوبات شورا و در صورت نياز اعتراض به مصوبات مذكور و گزارش به مقام مافوق
 • تشكيل جلسات مشورتي حقوقي جهت بالا بردن توان حقوقي كارشناسان با استفاده از مشاورين يا صاحب‌نظران خارج از مجموعه حقوقي شهرداري
 • حضور در نشست‌های قضايي و ايجاد هماهنگی‌های لازم براي ايجاد وحدت رويه در محاكم قضايي
 • گردآوري قوانين و مقررات مربوط به شهرداري و ايجاد بانك اطلاعات به‌روز قوانين و مقررات و اطلاع‌رسانی به واحدهاي ذی‌ربط
 • شناسايي خلأهای قانوني مربوط به امور شهرداري و ارائه راهكار قانوني براي رفع آن‌ها و انجام پيگيري­هاي لازم
 • ارایه حمایت قضایی از کارکنان شهرداری با توجه به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376
 • بررسي و مشاوره در امور حقوقي در خصوص كليه قراردادها مرتبط با شهرداري و اظهارنظر در خصوص رعايت يا عدم رعايت ضوابط و موازين قانوني و عنداللزوم حک‌واصلاح آن
 • رسيدگي به اختلاف‌نظرهای حقوقي
 • نظارت بر چگونگي پيشرفت امور پرونده‌هاي قضايي
 • اجراي مراحل و تشريفات اداري مناقصه‌ها و مزایده‌ها ارجاع شده با اخذ مجوز­هاي لازم و رعايت مقررات مربوطه
 • تنظيم قرارداد، اسناد معاملات
 • انعقاد قرارداد و انتخاب پیمانکاران ذی­صلاح
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران
 • نظارت بر انجام مراحل فسخ و خاتمه قرارداد  بر اساس قوانين و آيين نامه هاي مرتبط در صورت نياز

اداره رسيدگي به دعاوي

 • برنامه‌ریزی و انجام كليه فعالیت‌های مربوط به حضور در مراجع حقوقي به‌منظور حصول اطمينان از حفظ حقوق و منافع شهرداري منطقه مربوط
 • پاسخگويي به معضلات حقوقي شهرداري، مناطق، سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به شهرداري و اعلام نظر مشورتي در موارد ارجاعي
 • بررسي و ارائه دستورالعمل جهت ايجاد هماهنگی‌های لازم براي ايجاد وحدت رويه در محاكم قضايي
 • نظارت بر حضور فعال كارشناسان حقوقي در مراجع دادگستري و نحوه دفاع آن‌ها و نيز اخذ و بررسي گزارش‌های جلسات دادرسي پس‌ازآن
 • دفاع از حقوق شهرداري منطقه در مقابل دعاوي حقيقي و حقوقي
 • اقامه دعوي به طرفیت اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي
 • نظارت بر تنظيم لوايح دفاعي و ارائه آن به دعاوي و مراجع قانوني ذی‌ربط
 • برنامه‌ریزی و نظارت هماهنگي امور حقوقي معاونت‌ها، مناطق و سازمان‌های وابسته
 • هماهنگي کشیک‌های حقوقي ايام تعطيل
 • پاسخ به استعلامات حقوقي داخلي و خارج از شهرداري و ارائه گزارش‌های مربوط
 • ارائه نظر مشورتي در قبال پرسش‌های حقوقي ای‌که از واحد متبوع به عمل می‌آید.
 • تهيه و تنظيم آرشيو حقوقي و نگهداري رونوشت قوانين، تصویب‌نامه‌ها و مصوبات و طبقه‌بندی آن‌ها
 • مشاوره حقوقي در خصوص كليه قراردادهاي داخلي و خارجي مرتبط با شهرداري و اظهارنظر در خصوص رعايت يا عدم رعايت ضوابط و موازين قانوني و ارائه پيشنهاد حک‌واصلاح آن
 • نظارت و پيگيري كليه مسائل مالي و ريالي امور حقوقي
 • ارایه حمایت قضایی از کارکنان شهرداری با توجه به قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب 1376

اداره اجراي احكام و پشتيباني

 • ارائه پيشنهاد در خصوص طرح‌ها و لوايح ارائه‌شده به شوراي اسلامي شهر و ارائه پيشنهاد اصلاحي و نيز بررسي جايگاه قانوني مصوبات شورا و در صورت نياز اعتراض به مصوبات مذكور و گزارش به مقام مافوق
 • گردآوري قوانين و مقررات مربوط به شهرداري و ايجاد بانك اطلاعات به‌روز قوانين و مقررات و اطلاع‌رسانی به واحدهاي ذی‌ربط
 • شناسايي خلأهای قانوني مربوط به امور شهرداري و ارائه راهكار قانوني براي رفع آن‌ها
 • ارجاع درخواست‌های انجام‌شده از ساير قسمت‌های شهرداري به مشاور جهت تهيه دادخواست
 • نظارت بر اوقات رسيدگي در دادگاه‌ها
 • اخذ گزارش‌های پس از جلسات دادگاه از كارشناسان حقوقي
 • طرح موضوعات اختلافي به شوراي مشورتي
 • تهيه مستندات قانوني مورد نياز دواير مختلف شهرداري حسب موارد ارجاعي
 • انجام امور مربوط به ابلاغ و اعلام قوانین لازم الاجرا و مصوبات و سایر مقررات اجرایی مربوط به حوزه ها و واحدهای تابعه شهرداری.
 • تشكيل پرونده بدل
 • ابلاغ احکام صادره از کمیسیون های شهرداری به اشخاص حقیقی یا حقوقی مورد نظر.

اداره قرادادها

 • برگزاري مناقصه‌ها و مزایده‌ها بر اساس مجوز و رعايت مقررات مربوط حسب مورد
 • شركت در جلسات كميسيون مناقصه و مزايده
 • نظارت بر اجرای مصوبات كميسيون مناقصه و مزايده
 • نظارت بر تنظيم اسناد معاملات در معاونت‌ها و مناطق
 • تنظيم قراردادها و پيگيري جهت ابلاغ به‌طرف قرارداد حسب مورد
 • تنظيم اسناد مناقصه و مزايده موارد ارجاعي
 • ارزيابي شرکت‌کنندگان در مناقصه حسب موضوع
 • كنترل آناليز قيمت به‌منظور ارائه به كميسيون مناقصه و مزايده حسب مورد
 • برگزاري جلسات كميسيون مناقصه و مزايده
 • پيگيري مصوبات كميسيون مناقصه و مزايده
 • كنترل اخذ مجوزهاي لازم قراردادها
 • اخذ تضمین‌های لازم جهت مبادله قرارداد
 • مكاتبه لازم جهت استرداد تضمين­هاي شركت در مناقصه يا مزايده
 • شركت در جلسات و كميسيون بررسي تاخيرات حسب مورد
 • ايجاد هماهنگي وحدت رويه بين مناطق و ستاد در خصوص امور مربوط به پيمان
 • بررسي موارد خاص و حاد پروژه­ها مانند ادعاي ضرر و زيان طرف قرارداد، فسخ و خاتمه قرارداد و انجام اقدامات لازم بعدي
 • نظارت بر تنظيم قرارداد، اسناد معاملات در معاونت‌ها و مناطق
 • تيپ بندي انواع قراردادهاي شهرداري
 • اظهار نظر در خصوص نحوه تنظيم قراردادهاي غير تيپ
 • پيگيري و نظارت بر ارزيابي اوليه و نهايي طرف قرارداد در صورت نياز حسب موضوع
 • نظارت بر تحقق تعهدات کارفرما در قراردادهای با پیمانکاران
 • نظارت بر انجام به موقع قراردادهاي جاري (رعايت مدت قرارداد)
 • بررسي شرايط فسخ و خاتمه قرارداد حسب ارجاع
 • اخذ مجوزهاي لازم جهت فسخ و خاتمه قرارداد
 • ابلاغ فسخ يا خاتمه پيمان و تعيين اقدامات بعدي